Is NEN 7510 ook op een gehandicaptenzorginstelling van toepassing?

Indien uw gehandicaptenzorginstelling patiëntgegevens verwerkt, dan moet uw organisatie voor adequate informatiebeveiliging zorgen. NEN 7510 geeft hiertoe een kader, maar is niet verplicht. De norm adviseert zorgorganisaties een risico-inventarisatie en -analyse uit te voeren en op basis daarvan maatregelen vast te stellen, in te voeren en te borgen.

Indien uw zorginstelling gebruikmaakt van burgerservicenummers, dan moet uw organisatie zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het beveiligen van persoonsgegevens is op basis van deze wet verplicht.

Please log in to rate this.
0 people found this helpful.


Category: NEN 7510

← faqs