‘Altijd iemand voor de klas’, dat is ons streven.

1,6 Miljoen kinderen vallen onder het primair onderwijs. Dat is 10% van de bevolking. En zij zijn onze toekomst. Het Vervangingsfonds adviseert en ondersteunt het primair onderwijs om te komen tot een gezonde, prettige en veilige werkomgeving op school. Zodat alle medewerkers – directeuren, leerkrachten en anderen – op een gezonde manier en met plezier kunnen werken. Oftewel: samen zorgen voor welzijn en werkplezier. Mocht een medewerker toch uitvallen, dan ondersteunt het Vervangingsfonds schoolbesturen door de vervangingskosten onder bepaalde voorwaarden te vergoeden. Voor de financiering van die vergoeding dragen vrijwel alle schoolbesturen in het primair onderwijs premie af. De schoolbesturen betalen die premie uit de lumpsum, die ze krijgen van het ministerie van OCW. Daarnaast adviseren en bemiddelen we bij uitgevallen medewerkers om terug te keren in het arbeidsproces. Meer over VfPf >

ICT-oplossingen voor elke branche

Onze datacenter-faciliteiten bieden alle functionaliteiten voor professionele hosting, data-opslag, veiligheid en natuurlijk werken in de cloud. Dit doen wij voor vele branches. Enkele voorbeelden:
N

Overheid: Rijkswaterstaat, Brandweer, gemeenten Breda en Utrecht, Waterschap Aa en Maas

N

Finance: Sepay, PayPlaza