‘Aard ICT-projecten is veranderd’

Op donderdag 6 februari kwamen alweer voor het 5e jaar op rij adviseurs ‘Zorg & ICT’ bij elkaar bij RAM Infotechnology voor een boeiend programma over Verandermanagement & De Zorgprofessional. In een goed gevulde zaal opende Niels van Peer, commercieel directeur RAM-IT, het event met de constatering dat in één jaar tijd de markt zich ontwikkeld heeft van 25% naar 75% public cloud. De aard van de projecten is hiermee ook sterk veranderd. De stap naar de public cloud heeft voor de eindgebruikers grote consequenties. Adoptie van de nieuwe werkomgeving is essentieel om succesvol te kunnen overstappen. Niels kondigde daarmee meteen de sprekers over deze onderwerpen aan: Sander Rid (RAM-IT), Robert Rietveld (Design for Care) en Arina van der Domselaar (Abrona).

RAM-IT future proof ict 2020 Niels van Peer

Niels van Peer, commercieel directeur RAM Infotechnology

Adoptiebehoeften zorgprofessionals. Juist regie houden over de gevoelszaken

Sander Rid ging, als transitiemanager, in zijn presentatie dieper in op de verschillende IT-landschappen (On premise, Private en Public) die we kunnen onderscheiden en de soorten werkplekken die daar bij passen:

  • Traditionele werkplek: thinclient, laptop/desktop met Citrix-client
  • Hybride werkplek: portaal werkplek, gemanagede Windows desktop/laptop, Google Chromebook of tablet
  • Microsoft 365 werkplek: mobiele werkplek, fatclient. Echt nieuwe manier van werken, alle gebruikers gaan over, er is geen Citrix-omgeving meer

Sander legde uit wat elke type werkplek van de organisatie vraagt en hoe je de overstap voor gebruikers regelt, hoe je inspeelt op hun adoptiebehoeften. Zo kunnen gebruikerstrainingen variëren van minimaal noodzakelijk tot zeer noodzakelijk. Dat geldt ook voor zaken als train-de-trainer, handleidingen, floorwalkers. Duidelijk is in ieder geval dat je eindgebruikers moet blijven begeleiden om hun ICT-vaardigheden op peil te brengen en te houden. Bij sommige implementaties lopen er wel 60 floorwalkers van RAM-IT bij de klant rond om support te verlenen. Ook social intranetten spelen hierbij een belangrijke rol, evenals denken in persona’s.

Interessant is dat tot voor kort de klant, de zorgorganisatie, zelf verantwoordelijk was voor de communicatie over zulke verandertrajecten. Nu kijken zij naar de ICT-leverancier voor de adoptie. RAM-IT wil hierin heel ver gaan en volledig de regie houden, juist ook over de gevoelszaken. Op basis van de soort werkplek bij de zorgorganisatie kijkt RAM-IT per overstap naar de behoeften en een passend adoptietraject.

RAM-IT future proof ict 2020 Sander Rid

Sander Rid, Transitiemanager RAM-IT

‘Het zou mij een zorg zijn’

Robert Rietveld van Design for Care en co-host Arina van der Domselaar van Abrona nemen de adviseurs vervolgens mee in hun verhaal over de ‘traditionele’ manier van implementeren en mensgericht implementeren, gecombineerd met vernieuwen & innoveren. ‘Human Centered Design’ noemen zij dat. Belangrijk uitgangspunt is dat je moet accepteren dat je vooraf niet weet wat het eindresultaat wordt! Je stapt over op een andere manier van werken, je moet nieuwe competenties aanleren, je hebt een nieuwe mindset nodig. En deze processen kosten gewoon tijd. Digitale vaardigheden leer je niet van het ene op het andere moment aan. Tip: richt je op de mensen die willen, dat is 70-80%. Binnen 2 jaar pakt 85% van de zorgprofessionals het op. Voorwaarden: je moet ook een omslag creëren bij het management en bestuur. En zorgprofessionals moeten af en toe de waan van de dag achter zich mogen laten om ze mee te nemen in het proces. Een bekende valkuil is dat we wel roepen dat we de cliënt centraal stellen, maar dat daar in de praktijk weinig van komt.

RAM-IT future proof ict 2020 Robert Rietveld Arina van der Domselaar

Arina van der Domselaar, Abrona, en Robert Rietveld, Design for Care.

Aan de slag

Na de pauze gingen de adviseurs aan de slag met een serie praktische opdrachten om te ontdekken welke weerstanden zorgprofessionals en zorgbestuurders allemaal meemaken bij een verandertraject. Leerzaam en vermakelijk (herkenning!) tegelijk. Maar de resultaten mochten er zijn!

RAM-IT future proof ict 2020 workshop

Na afloop genoten de adviseurs, sprekers en mensen van RAM-IT van een drankje en de lekkere hapjes van het walking dinner.

RAM-IT future proof ict 2020 walking dinner

Presentaties opvragen

Als u interesse heeft in de presentaties van Future Proof ICT 2020, kunt u deze opvragen bij Wendy van Veggel. Zij stuurt ze u graag toe.

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel Directeur

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl