Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

RAM Infotechnology is zich bewust van haar rol als leverancier van ICT diensten in de huidige maatschappij. Een goede balans en verantwoord omgaan met medewerkers, milieu en winst zijn essentieel om duurzaam te ondernemen. Het gaat niet alleen om het voldoen aan de wetgeving en voorkomen van risico’s, maar ook om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken.

 

Milieuzorgsysteem

RAM Infotechnology realiseert zich dat de bescherming van het milieu een belangrijke plaats inneemt in de samenleving en dat zij een eigen verantwoordelijkheid op dit gebied heeft. De gezondheid en veiligheid van medewerk(st)ers, derden en overige betrokkenen dienen gewaarborgd te zijn. Daarnaast moet er voortdurend zorg worden besteed aan de vermindering van de belasting van het milieu en de bescherming ervan. Door middel van het opzetten van een goed werkend bedrijfsintern milieuzorgsysteem wil RAM Infotechnology hiervoor zorgdragen.

RAM Infotechnology voert een actief milieubeleid. Zij doet dit onder meer door aandacht te besteden aan de onderstaande punten:

 • naleving van de milieuwet- en regelgeving voor zover die op haar van toepassing is;
 • milieubewust inkopen van goederen en diensten;
 • duurzame omgang met afvalstromen;
 • terugdringen van energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en technische maatregelen.

Concrete maatregelen MVO

Medewerkers
 • wij stimuleren medewerkers die binnen een straal van ca. 15 kilometer van de werkplek wonen, omĀ op de fiets te komen;
 • medewerkers die met het openbaar vervoer komen, krijgen hun OV-abonnement volledig vergoed;
 • wij geven medewerkers een aanzienlijke korting op het gebruik maken van sportschool faciliteiten;
 • flexibele werken, waardoor wij het verplicht op kantoor zijn, terugbrengen en zo CO2 uitstoot verminderen en ook het papierverbruik drastisch beperken;
 • ergonomisch werken, variabel werken en persoonlijke ontwikkeling worden actief ondersteund door HRM
Inkoop
 • 100% groene stroom
 • elektrische auto’s kunnen bij ons opladen
 • fair trade en biologische koffie en thee
 • 100% houtvrij, volledig gereclycled papier
 • energiezuinige LED-verlichting en spaarlampen
 • uitbesteden bij sociale werkvoorzieningen
Werkmethodiek
 • papierloos vergaderen
 • wij scheiden ons afval in plastic, GFT, papier, glas en overige afval:
 • chemisch afval, zoals batterijen en printer cartridges worden door stichting AAP opgehaald;
 • de koelinstallatie van ons Datacenter maakt maximaal gebruik van vrije koeling en zorgt hierdoor voor een besparing op traditionele koelmiddelen;
 • de ruimtes in het Datacenter zijn zo luchtdicht als mogelijk gemaakt om verlies van energie tot een minimum te beperken.