Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en bewerkt. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving, worden doorgevoerd. Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld en RAM Mobile Data deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. RAM Mobile Data zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links van websites van derden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan RAM Mobile Data (Netherlands) BV en worden uitdrukkelijk voorbehouden.