Steeds meer organisaties hebben hun ICT of een gedeelte daarvan uitbesteed. Toch zijn er nog steeds organisaties die huiverig zijn om de teugels uit handen te geven. Nergens voor nodig, stelt Frank van der Klaauw, Sales Consultant Healthcare bij RAM-IT.

Outsourcing is een trend die steeds verder doorzet en inmiddels gemeengoed is geworden. Veel organisaties hebben hun ICT of een gedeelte daarvan uitbesteed, ook de partijen die niet meteen voorop liepen bij deze ontwikkeling. Vaak hebben zij het beheer van hun ICT lange tijd volledig in eigen handen gehouden. Ze hadden hun eigen datacenter en waren gewend de volledige regie van hun ICT zelf te voeren. Het uitbesteden van hun ICT geeft sommige organisaties het gevoel dat ze die controle nu ineens volledig moeten loslaten.

Waslijst aan wensen
Dit komt vaak al tot uiting tijdens het offertetraject bij het benaderen van de verschillende ICT-leveranciers. Niet zelden wordt er door de uitbestedende partij een hele waslijst aan wensen en eisen opgesteld met allerlei beperkende randvoorwaarden. Er moet bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van bepaalde hardware of er moeten bepaalde ICT-technieken toegepast worden. Daarnaast wordt er een minutieus Plan van Aanpak gevraagd, zonder ook maar een enkele garantie dat dit plan straks ook daadwerkelijk exact zo wordt gevolgd.

Micromanagement loslaten
Voor veel organisaties is het lastig om dit ‘micromanagement’ los te laten. Toch is dat wel wat ze zouden moeten doen. In plaats van hun ICT-leverancier in een keurslijf te stoppen, zouden uitbestedende organisaties veel meer moeten uitgaan van de meetbare toegevoegde waarde van een ICT-leverancier. Wat kan een leverancier nu écht bijdragen aan bijvoorbeeld risicoverlaging of klanttevredenheid? Hoe zijn de cliënten of patiënten daar concreet mee geholpen?

Regie-organisatie
Organisaties realiseren zich vaak niet dat er bij outsourcing veel meer winst te behalen is dan alleen het fysiek ergens anders onderbrengen van hun ICT-hardware. Outsourcing geeft organisaties namelijk de unieke kans om zichzelf te transformeren naar een ICT-regie-organisatie: een organisatie die de regie houdt op de dienstverlening van de ICT-leverancier, en tegelijkertijd meer tijd overhoudt voor bijvoorbeeld zorg en ICT-innovatie binnen de eigen organisatie.

Vertrouwen
Daarbij is echter één ding essentieel: vertrouwen in de andere partij. Het is dan ook belangrijk om de mensen van de ICT-leverancier beter te leren kennen. Wat zijn hun drijfveren? Wat maakt hun bedrijf succesvol? Hoe pakken ze dat aan bij andere uitbestedende partijen? Heb ik vertrouwen in deze mensen en deze organisatie? En vooral: welke resultaten wil ik eigenlijk zien zonder de leverancier in de weg daar naartoe te willen kaderen? Er zijn diverse methoden om de dienstverlening van de ICT-leverancier in kaart te brengen. Zo werken we bijvoorbeeld bij RAM-IT met een ‘Balanced Scorecard’ om de klanttevredenheid te toetsen. De uitkomsten bespreken we intern in de teams en deze worden gebruikt  om de dienstverlening waar nodig bij te sturen in de operationele fase.

Onbekend maakt onbemind
Wees vooral niet bang om de ICT-uitbesteding af te stemmen met zowel de eigen ICT-organisatie als de andere werknemers. Na uitbesteding is er immers sprake van een andere rolverdeling en de interactie tussen ICT-leverancier en werknemers komt het adoptieniveau ten goede. Onbekend maakt nog altijd onbemind en uiteindelijk is ook ICT nog steeds mensenwerk.

Nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande blog vragen?
Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag meer!

Benieuwd naar andere blogs van RAM-IT? Klik dan hier.

FranK van der Klaauw

FranK van der Klaauw

Sales Consultant Healthcare

06 – 51 29 87 20
fvdklaauw@ram-it.nl