Wat is NEN 7510 Hosting?

NEN 7510 HOSTING VAN RAM Infotechnology

NEN 7510 informatiebeveiliging

RAM Infotechnology heeft zijn informatiebeveiliging volgens de norm NEN 7510 ingericht; het waarborgen van de beschikbaarheid, integratie en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoordelijke zorg te bieden.

hostingprocessen volgens norm NEN 7510

Processen volgens de norm
RAM Infotechnology heeft zijn hostingprocessen mede ingericht aan de hand van de norm. Middels de NEN-norm voor informatiebeveiliging stelt RAM Infotechnology zijn klanten in staat de keten van beschikbaarheid, integratie en vertrouwelijkheid eenvoudig te borgen.

 

Voordelen NEN 7510 Hosting

  • Kennis over beveiligingsrisico’s.
  • Voldoen aan de internationale wettelijke bepalingen voor patiëntgegevens.
  • Controleerbare informatiebeveiligingsmaatregelen.
  • Informatiebeveiliging volgens de wettelijke eisen rond het Elektronisch Patiënten Dossier.

Voordelen NEN 7510 hosting bij RAM Infotechnology

  • Hoogste standaard voor beveiliging van informatie.
  • Informatiebeheer en beheersbaar maken.
  • Vertrouwen creëren en waarborgen omtrent de informatiebeveiliging.
  • Conformiteit aan de wet- en regelgeving.
  • Datatoegang autorisatie.

OVER NEN 7510

Historie NEN 7510

De eerste NEN 7510 norm is in 2004 gepubliceerd. De norm is gebaseerd op de ‘Code voor informatiebeveiliging’ en is toegesneden op de Nederlandse gezondheidssector. In 2009 is besloten de norm te reviseren en op 14 oktober 2011 is deze vernieuwde norm van NEN 7510 gepubliceerd. NEN heeft het normalisatieproces begeleid waarbij de betrokken partijen met hun uiteenlopende belangen onder consensus de afspraken voor informatiebeveiliging in de zorg hebben vastgelegd.

Uitgangspunten NEN 7510

De NEN 7510 norm is in het leven geroepen om het bewustzijn in de zorgsector te creëeren met betrekking tot informatiebeveiliging en het beter hanteerbaar maken van de toepassing. NEN 7510 omschrijft het begrip informatiebeveiliging in de zorg als volgt: waarborging van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om verantwoorde zorg te kunnen bieden aan patiënten.

De norm omvat als eerste een aantal kwaliteitscriteria. Naast het borgen van deze criteria vereist de norm dat de maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging op controleerbare wijze zijn ingericht. Pas als dat is ingeregeld, kan er worden gesproken over adequate informatiebeveiliging. Van zorginstellingen wordt verlangd dat zij binnen het kader van de norm, de informatiebeveiliging specificeren die relevant is voor het betreffende proces met bijhorende maatregelen.

Please log in to rate this.
1 person found this helpful.


Category: NEN 7510
Tags:

← faqs