Huisarts Informatie Systeem – MijnHIS

Bijna alle huisartsen in Nederland beschikken over een Huisarts Informatie Systeem (HIS).┬áRechts bovenin kunt u inloggen op MijnHIS bij “Login”