ICT diensten

Brandweer Brabant-Noord (BBN) besteed haar ICT vrijwel volledig uit aan RAM Infotechnology. RAM Infotechnology gaat samen met RAM Mobile Data de volledige ICT dienstverlening en hosting van de ICT-infrastructuur inclusief alle vaste en draadloze verbindingen en technische en beheer activiteiten voor de gehele ICT-keten verzorgen.

Belangrijke selectiecriteria voor het in beheer nemen van de volledige automatiseringsomgeving van Brandweer Brabant-Noord zijn de expertise en ervaring van RAM met vergelijkbare omgevingen en de aangeboden prijs/kwaliteit verhouding.

eCumulus

De basis voor de geboden dienstverlening wordt gevormd door het eCumulus platform; een ‘private cloud’  van waaruit verschillende ICT diensten modulair worden aangeboden. Dit platform biedt BBN naast flexibiliteit en optimaal gebruiksgemak ook maximale regie door het beschikbare “Self Service portaal”. Gebruikers kunnen plaats-, tijd- en device onafhankelijk werken en krijgen een desktop op maat. Door de complete suite aan modulaire diensten voor IT-werplekbeheer kan BBN per onderdeel diensten afnemen en aanpassen.
Beide RAM-bedrijven hebben voor deze opdracht hun krachten gebundeld. RAM Mobile Data levert en beheert al meer dan 20 jaar netwerkverbindingen (vast en mobiel) en aanverwante diensten voor o.a. de OOV (Openbare Orde en Veiligheid). RAM Infotechnology heeft in 2014 een geheel nieuw datacenter in gebruik genomen en levert al meer dan 10 jaar betrouwbare hostingdiensten aan alle 24 ambulanceregio’s, 17 van de 25 veiligheidsregio’s en een groot aantal regionale eenheden binnen het nationale politiekorps.

Maximaal ontzorgd

Brandweer Brabant-Noord wilde de ICT zoveel mogelijk uitbesteden om maximaal ontzorgd te worden. Beide partijen geven aan dat partnership en wederzijdse betrokkenheid essentieel zijn voor deze vergaande vorm van ICT-uitbesteding.

Brandweer Brabant-Noord (BBN)

Brandweer Brabant-Noord (BBN)is een middelgrote regio met 39 posten, 250 beroeps medewerkers en 1.000 vrijwilligers. Op 1 januari 2011 zijn alle gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio Brabant-Noord samengevoegd tot Brandweer Brabant-Noord. De organisatie staat onder leiding van één regionaal brandweercommandant. Alle brandweermensen (beroepskrachten en vrijwilligers) zijn in dienst van de Brandweer Brabant-Noord.
Brandweer Brabant-Noord maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord. Hierin werken 19 gemeenten, politie en GHOR samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing, het gemeenschappelijk meldcentrum, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.