Samenwerken om zorgtekort het hoofd te bieden

Op donderdag 11 februari jongstleden nam RAM Infotechnology (RAM-IT) weer deel aan het Industry Forum Healthcare 2021 dat het kennis- en netwerkplatform Management Events jaarlijks organiseert voor management, directie en bestuurders in de zorg. Anders dan voorgaande jaren werd het event, vanwege corona, niet in het MEC3-Park Stadion in Zwolle gehouden maar online. Verslag van het Industry Forum Healthcare 2021

Bastiaan Houtsma, New Business Manager RAM-IT, nam samen met drie collega’s deel aan het event. Hij woonde diverse presentaties bij en had  interessante een-op-een gesprekken. Bastiaan belicht enkele highlights. De belangrijkste boodschappen tijdens het event waren:

  • Nadrukkelijker regionaal samenwerken in de zorg en met leveranciers.
  • Leren van succesformules in andere sectoren.
  • De kracht van digitalisering optimaal benutten. We moeten de zorg met minder mensen kunnen uitvoeren.
  • Naast technologische innovatie ook inzetten op sociale innovatie.
  • En inzetten op flexibele en wendbare zorgorganisaties om van innoveren tot transformeren te komen.

Leren van andere sectoren, inzet energiemeter

Ons zorgstelsel in Nederland is niet te vergelijken met andere landen waardoor we geen voordelen over de grenzen kunnen uitnutten. Wel kunnen we in de zorg leren van andere sectoren zoals Onderwijs en Onderzoek. En wellicht ook van de gastspreker Yolanda Verdonk – Van Lokven Directie HR van de NS als het gaat om het terugdringen van ziekteverzuim. Want uitgerekend op de dag dat in nieuws kwam dat ook het ziekteverzuim in de zorg schrikbarend toeneemt, vertelt Yolanda Verdonk- Van Lokven over de initiatieven van NS om het ziekteverzuim onder NS personeel terug te dringen. Zoals de inzet van de ‘energiemeter’ waarbij via een online vragenlijst periodiek gemonitord wordt hoe de NS-medewerkers in hun vel zitten. Wellicht kunnen de resultaten hiervan goede input geven om een dergelijke oplossing ook binnen de zorg in te zetten en zo een positieve wending geven aan de ziekteverzuim problematiek in de zorg.

Digitaliseren als oplossing voor minder werk, niet als extra proces

Ook het enorme tekort aan zorgprofessionals dat straks opgevangen moet worden kwam aan bod. Joep de Groot, RvB CZ, vertelde dat we nu meer moeten digitaliseren zodat we straks met minder mensen de zorg kunnen uitvoeren. Zoals in het bankwezen waar zo’n twintig jaar geleden het internetbankieren is ingevoerd waardoor er minder bankpersoneel nodig is. In de zorg zien we echter dat digitale oplossingen bovenop de bestaande zorg wordt gezet, waardoor we twee afzonderlijke processen in de lucht moeten zien te houden. Dat werkt juist kostenverhogend en is bovendien niet efficiënt.

 

"Als Trusted IT-partner kunnen wij als geen ander de ICT-brug slaan tussen verschillende zorgorganisaties."

Bastiaan Houtsma

 

Meer weten over Industry Forum Healthcare 2021?

Mocht je mij of één van mijn collega’s tijdens Management Events niet hebben kunnen spreken? Of wil je na het lezen van dit blog weten wat wij op dit vlak kunnen betekenen voor zorgorganisaties in de care en de cure? Neem dan contact op voor een (telefonische) afspraak.

Zet naast technische innovatie ook sociale innovatie in

In het dialoog tussen Mariëlle Ploumen, lid RvB Altrecht en Joep de Groot, RvB CZ, pleit Joep de Groot voor een differentiatie in twee innovaties; naast technische innovatie, waarin hij positieve zaken ziet op gebied van Artificial Intelligence en E-health, moet er meer aandacht zijn voor sociale innovatie. Binnen de GGZ pleit hij ervoor dat niet voor alle zorgvragen professionele zorg geboden hoeft te worden. Denk aan lichtere vergrijpen, welzijnsvraagstukken en levensvragen. “Kunnen we dit soort vraagstukken niet beter opvangen in zorggroepen en via internet? Kortom; dichterbij de eerstelijnszorg opvangen, omdat deze vraagstukken nu bij een aantal GGZ instellingen de zwaardere GGZ Zorg verdringen. Met langere wachtlijsten tot gevolg. Bastiaan Houtsma: “Uit gesprekken met een aantal GGZ organisaties merk ik dat deze initiatieven zeker worden ontplooit. Maar is dit overal in Nederland al zo georganiseerd of kunnen GGZ organisaties leren van de koplopers binnen de GGZ?”

 

"Zet naast technische innovatie ook sociale innovatie in."

Joep de Groot, RvB CZ

 

Hoe kom je van innoveren tot transformeren?

“Binnen de zorg innoveren we weliswaar veel, maar dit resulteert nog te weinig in transformeren”, vervolgt de spreker Joep de Groot. “We zijn koploper als het gaat om pilots. Maar er zijn nog te weinig programma’s voor het opschalen van de bevindingen na succesvolle pilots. Door het hokjes denken binnen zorgorganisaties, wordt er nog te weinig gekeken naar organisatiebrede toepassing van innovaties. Een oplossing die wordt aangedragen is een andere manier van samenwerken tussen zorgorganisaties. “Misschien ga je hiermee als zorgorganisatie wel een stapje terug in omzet, maar je krijgt er meer flexibiliteit en minder bureaucratie voor terug. Hier zal dan ook een ondersteunende rol voor de zorgverzekeraar weggelegd zijn.”

Hoe kan RAM-IT zorgorganisaties hierbij helpen?

Gedurende de dag werd duidelijk dat we meer moeten leren van elkaar en niet ieder voor zich dezelfde pilots draaien. Om de innovatie uitdagingen het hoofd te bieden zouden zorgorganisaties zichzelf een aantal vragen moeten stellen: Hoe smeden we duurzame coalities met elkaar? Wat willen we bereiken voor onze cliënten dan wel patiënten? En welke verbeteringen willen we in het belang van de zorgprofessional of cliënt?

Bastiaan: “Daar sluit ik me volledig bij aan. Met ruim 300 zorgorganisaties als klant en onze status als Trusted IT-partner, kunnen wij als geen ander de ICT-brug slaan tussen verschillende zorgorganisaties. Op die manier kunnen bijvoorbeeld ziekenhuizen, ouderenzorg en de huisartsenzorg op elkaar gaan aansluiten en informatie delen. Onze klanten vormen in feite een netwerkketen, waarin zorgorganisaties kunnen leren van elkaars ‘Best Practises’ en hiervan – over en weer – de vruchten plukken. Via bijvoorbeeld webinars en rondetafelsessies zijn we actief bezig om dit te stimuleren en te faciliteren”.

Het volgende Industry Forum Healthcare 2021 staat gepland voor 10-11 november 2021.

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel directeur

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl