PERSBERICHT
Utrecht, 20 maart 2014 – Jeugdriagg Noord-Holland Zuid (NHZ) verlengt de overeenkomst voor ICT-diensten met RAM Infotechnology voor de komende jaren. Jeugdriagg biedt hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar met psychische problemen en aan hun gezin.
 

Jeugdriagg NHZ maakt al sinds 2000 gebruik van de werkplek dienstverlening van RAM Infotechnology en zal gaan migreren naar de nieuwste versie van eCumulus, de door RAM Infotechnology ontwikkelde werkplekoplossing. Met eCumulus krijgt Jeugdriagg de beschikking over een werkplekplatform, waarbij het beheer uit handen wordt genomen en ervoor wordt gezorgd, dat de organisatie zich volledig kan focussen op de zorg voor haar patiënten. Hiermee draagt de dienstverlening uiteindelijk bij aan een hogere kwaliteit van de zorg. eCumulus biedt de gebruiker toegang tot de eigen, specifieke werkplek met daarin toegang tot applicaties en data die nodig zijn om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren.

Focus op kerntaken en inspelen op verandering

De primaire taak van Jeugdriagg NHZ is zorg verlenen. Men moet snel kunnen handelen. ICT moet dit proces optimaal ondersteunen. In de zorg, wordt zowel binnen de muren van de instellingen, maar ook daarbuiten, steeds meer ambulant gewerkt. Dit betekent dat medewerkers altijd en overal veilig toegang moeten hebben tot systemen en patiëntinformatie. Gezien het feit, dat dit privacy gevoelige informatie betreft worden hoge eisen gesteld aan de toegang tot deze gegevens. RAM Infotechnology voldoet aan deze eisen en zorgt ervoor, dat Jeugdriagg NHZ de focus kan houden op de kerntaken.

Beheer en ‘Self service’

Op het platform kan RAM Infotechnology snel en voor alle gebruikers tegelijk updates doorvoeren. Hierdoor kan op snelle en uniforme wijze preventief worden gehandeld, maar ook adequaat worden gereageerd op eventuele bedreigingen. Met het nieuwe platform wordt ook een start gemaakt met de ontwikkeling van een ‘Self-Service Portaal’, waarmee de gebruiker zelf de regie kan nemen over de eigen werkplek.

Met het Self Service Portaal kan een beheerder zelf eenvoudig bepaalde wijzigingen aanbrengen of beheertaken uitvoeren, zoals het veranderen van wachtwoorden, het aanmaken, veranderen of verwijderen van gebruikers en het toekennen van de software waar een gebruiker recht op heeft.

Over RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is gespecialiseerd in het hosten en beheren van ICT voor organisaties voor wie ICT geen kerntaak is, maar wel essentieel is voor het goed functioneren van de dienstverlening. Onze klanten zijn hoofdzakelijk actief in de gezondheidszorg, de financiële sector, zakelijke dienstverlening en de (semi-) overheid. Wij bieden hen mogelijkheden om een passend en flexibel maatwerkpakket samen te stellen, dat aansluit bij de huidige en toekomstige ICT behoeften. Binnen ons portfolio zijn datacenter diensten, werkplek diensten en ondersteunende netwerk diensten de centrale elementen. Hierbij voegen we zaken als beveiliging en beheer om de gewenste veiligheids- en beschikbaarheidsniveau te realiseren voor onze klanten. Betrokken en betrouwbaar zijn voor RAM Infotechnology de centrale kernwaarden in de relatie met haar klanten en stakeholders. Meer informatie is te vinden op www.ram-it.nl

Perscontact:
Selling PR & Communications
Berith Behrens
M 06 – 54 92 10 19
berith@sellingpr.nl