Op 5 en 6 oktober is het 5-jarig jubileum van VZVZ gevierd. Ter ere van dit eerste lustrum is er een speciale editie van het boek ‘Digitalisering van zorg’ uitgegeven en is geschreven door VZVZ-bestuursvoorzitter Antoon Kuijpers en trendwatcher Adjiedj Bakas.

Diverse stakeholders hebben bijgedragen door een column te schrijven. De bijdrage van RAM Infotechnology;

Security medische data vraagt om balans tussen ethiek en techniek

De digitale transformatie die momenteel in de zorg plaatsvindt, bevordert op alle terreinen de samenwerking tussen zorgcliënten, zorgverleners, zorgmanagers en zorgbestuurders. Tegelijkertijd neemt de stroom van data enorm toe. Dat vraagt om capaciteit en snelheid, maar ook om veiligheid en zorgvuldigheid. Kort gezegd: wie mag welke data inzien, bewerken of verwijderen, en hoe worden ze ontsloten, liefst snel?

RAM heeft als premium cloud service provider voor de zorg dagelijks met deze vraagstukken te maken. Als vooraanstaande speler hebben
we ruim 17 miljoen patiëntendossiers in beheer. Centraal staat daarbij voor ons altijd de balans tussen techniek en ethiek. Hoe dat er in de
praktijk uitziet? Wij geloven sterk in technologie die risico’s uitsluit zonder datagebruik te belemmeren.

 

Waar begint en eindigt data?

De meeste privacygevoelige data komt binnenkort van zorgcliënten zelf. Bewust en onbewust produceren zij grote hoeveelheden. Denk aan een rondje hardlopen met een wearable. Zij kunnen deze eenvoudig delen, zoals bij een project van een klant van ons al gebeurd. Zorgverleners maken niet alleen van deze data gebruik om hun diensten erop af te stemmen, zij verrijken deze data en voegen zelf data toe, bijvoorbeeld over medicijngebruik. Patiëntportalen en -platforms spelen een centrale rol hierin. Er is weinig fantasie voor nodig om te bedenken dat datastromen zullen ‘exploderen’ als binnenkort sensoren onze gezondheid 24/7 monitoren.

Belangrijke vragen zijn dan: Wie bewaart deze data en waar? Wie beheert de (toegangs)rechten over deze data en hoe? Kan ICT de toegang tot en de veiligheid van deze data garanderen?

Data opslaan en data ontsluiten

De keuze om data te delen hangt ook af van het soort data. De data van de hartslagmeter op een fitbit zal van een andere kwaliteit zijn dan die van de medische pacemaker. Echter, het gebruik van deze data en de interpretatie ervan is natuurlijk verschillend. De huisarts zou de data van een wearable een aanvulling kunnen vinden op het medisch dossier van de cliënt om te bepalen of doorverwijzing gegrond is of niet. Een verzekeraar zal graag informatie willen over de sportfrequentie en lifestyle van een cliënt, om zo het risico op gezondheidsklachten en de daarop gebaseerde premie te kunnen bepalen. En de producent of leverancier van medische apparatuur heeft, wanneer hij onderhoud pleegt, toegang tot de technische data van het apparaat. En wat te denken van de data die VVT-instellingen hebben over hun cliënten? Kunnen zij die zomaar delen met de familie?

Wie welke data heeft en hoe zij deze interpreteren, verrijken en delen is zeer actueel. Daarom gaat het nog relevanter worden waar en hoe data opgeslagen is en via welk platform het ontsloten wordt.

Data en regelgeving

Innovaties in de techniek ‘duwen’ de mogelijkheden in de zorgsector vooruit. De wet- en regelgeving komt veelal pas als de innovatie al is
doorgebroken. Maar we zien ook dat veranderende wet- en regelgeving ervoor zorgt dat ICT-systemen continu moeten worden aangepast. Zitten wetgeving en ICT elkaar dwars of helpen ze elkaar vooruit? Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en verspreiden zelf kennis en ervaring, bijvoorbeeld via onze Future Proof ICT events.

 

Datacenters en hosting

U begrijpt, met de toenemende datastromen, continue innovaties en nieuwe wet- en regelgeving, neemt ook de vraag toe naar datacentra
en hosting providers die hierin meebewegen. Een simpele vraag is al of data in Nederland worden opgeslagen of juist over de grens worden
bewerkt. Zorginstellingen moeten serieus overwegen met wie ze samenwerken. Vergeet daarbij niet dat ICT-aanbieders zullen consolideren en specialiseren. Daarom blijven we bij RAM continu werken aan een goed afgewogen eco-systeem van ICT-diensten en haken potentiële spelers graag bij ons aan.

 

Optimale aansluiting vinden

We zien een breed krachtenveld waarin veel partijen participeren met gezamenlijk en soms ook eigen belang. Hoe bereidt u zich voor op
de toekomst? Hoe regelt u uw data security in een tijd van groeiende datastromen, uiteenlopende belangen, innovaties en nieuwe wet- en
regelgeving? Wij nodigen u graag uit om samen met ons een beeld te schetsen van uw optimale positie, groei en verantwoordelijkheid in het
krachtenveld van ICT, ethiek en techniek.

Meer lezen? U kun dit boek ook als eBook downloaden: >> epub of >> mobi.

 


Wilt u meer weten over onze bijdrage aan ‘Digitalisering van zorg’ neem gerust contact met ons op.