MVO

MVO en RAM Infotechnology

Het energieverbruik van bedrijven en organisaties loopt gestaag op. Energiekosten voor ICT maken al bijna 30% van het ICT-budget uit. De hoeveelheid energie voor ICT verdubbelt elke 5 jaar! Wij verdiepen ons al jaren in energieverbruik en zijn continu op zoek naar energiebesparende maatregelen.

RAM Infotechnology is zich bewust van haar rol als leverancier van ICT diensten in de huidige maatschappij. Daarom is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ook belangrijk voor haar. Van dit beleid is “Milieu en duurzaamheid” een essentieel onderdeel.  Zij onderschrijft daarmee de doelstellingen van het Nederlandse milieubeleid.

Milieuzorgsysteem

RAM Infotechnology realiseert zich dat de bescherming van het milieu een belangrijke plaats inneemt in de samenleving en dat zij een eigen verantwoordelijkheid op dit gebied heeft. De gezondheid en veiligheid van medewerk(st)ers, derden en overige betrokkenen dienen gewaarborgd te zijn. Daarnaast moet er voortdurend zorg worden besteed aan de vermindering van de belasting van het milieu en de bescherming ervan. Door middel van het opzetten van een goed werkend bedrijfsintern milieuzorgsysteem wil RAM Infotechnology hiervoor zorgdragen.

RAM Infotechnology voert een actief milieubeleid. Zij doet dit onder meer door aandacht te besteden aan de onderstaande punten:

 • naleving van de milieuwet- en regelgeving voor zover die op haar van toepassing is;
 • milieubewust inkopen van goederen en diensten;
 • duurzame omgang met afvalstromen;
 • terugdringen van energieverbruik door stimulering van gedragsveranderingen en technische maatregelen.

Concrete maatregelen MVO

Concreet worden de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • medewerkers die binnen een straal van ca. 15 kilometer van de werkplek wonen, hebben de
 • mogelijkheid om een subsidie te krijgen op een fiets;
 • medewerkers die met het openbaar vervoer komen, krijgen hun OV-abonnement volledig vergoed;
 • bezoekers met een elektrische auto kunnen de auto opladen aan een laadpaal;
 • wij schenken vooral fair trade en biologische koffie en thee;
 • wij maken gebruik van recyclebare kartonnen bekers;
 • wij geven medewerkers een aanzienlijke korting op het gebruik maken van sportschool faciliteiten;
 • wij zijn bezig met het doorvoeren van het nieuwe, flexibele werken, waardoor wij het verplicht op kantoor zijn, terugbrengen en zo CO2 uitsoot verminderen en ook het papierverbruik drastisch beperken;
 • wij maken gebruik van 100% houtvrij, volledig gereclycled printpapier;
 • wij printen dubbelzijdig, maar hebben het printen zelf ook sterk teruggebracht door concepten als “papierloos vergaderen”;
 • vrijwel alle gloeilampen zijn vervangen door energiezuinige LED-verlichting en spaarlampen;
 • wij scheiden ons afval in plastic, GFT, papier, glas en overige afval:
 • chemisch afval, zoals batterijen en printer cartridges worden door stichting AAP opgehaald;
 • ons kantoorgebouw en Datacenter worden voorzien van groene stroom;
 • de koelinstallatie van ons Datacenter maakt maximaal gebruik van vrije koeling en zorgt hierdoor voor een besparing op traditionele koelmiddelen;
 • de ruimtes in het Datacenter zijn zo luchtdicht als mogelijk gemaakt om verlies van energie tot een minimum te beperken.