Johan Mulder Cure RAM Infotechnology

Niels van Peer, sales director bij RAM-IT.

Onze ambities voor 2021: samen het gat tussen ICT en zorg overbruggen

ICT voor de Zorg is onze specialiteit. De branche waarin medewerkers de harde realiteit van het coronavirus dagelijks ervaren. Onze visie is dat ICT faciliterend moet zijn aan dit zorgproces. Toch is de alledaagse werkelijkheid vaak weerbarstiger.

Oplossingen vanuit de techniek sluiten immers niet altijd naadloos aan op de dagelijkse praktijk van een arts of verpleegkundige. Vanuit onze ICT-expertise willen we bijdragen aan een betere zorg. Daarom zoeken we de samenwerking op met zorgorganisaties, gaan we voor partnership en willen we vanuit onze ICT-expertise bijdragen aan een betere zorg. Zodat we gezamenlijk het gat tussen de techniek en de uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan kunnen overbruggen. Daar ligt onze ambitie voor 2021 voor ICT en Zorg.

Als we terugblikken op het afgelopen jaar, zien we bij zorgorganisaties dat, mede door de coronamaatregelen, de behoefte aan digitale zorg op afstand en thuiswerken groter was dan ooit. Een mooi voorbeeld is beeldbellen. Hiermee kunnen kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen of in een verpleeghuis wonen tijdens de lockdown, toch contact houden met familie, zorgpersoneel en mantelzorgers. Ook de grote vraag naar extra thuiswerkplekken en identificatiemiddelen om veilig vanuit huis te kunnen werken is zo’n voorbeeld. Een waardevolle ontwikkeling. Zowel voor de zorg als voor de maatschappij als geheel.

Brugfuncties creëren: de Chief Medical Information Officer
Een ontwikkeling die we daarnaast zien, is het ontstaan van nieuwe brugfuncties op het snijvlak van zorg- en informatiemanagement. Denk aan de functie van Chief Medical Information Officer en Chief Nursing Information Officer. Deze relatief nieuwe functies hebben als doel om aan de ene kant de juiste data te kunnen genereren, waar men die vervolgens op andere plekken zinvol kan gebruiken. Samen met deze ‘pioniers’ zijn we binnen de zorg continu bezig om behoeftes van zorgverleners op administratief vlak te integreren in de aanwezige IT en hier daadwerkelijk meerwaarde te creëren.

Samenwerken voor een nog betere dienstverlening aan cliënten en patiënten
Ik ben dan ook erg blij met het ontstaan van het Chief Health Officer Network in Nederland en het CNIO-netwerk waardoor wij als ICT-leverancier de brug tussen ICT en Zorg beter en eenvoudiger kunnen slaan. Dat kunnen we namelijk niet alleen! Daar hebben we de hulp van onze klanten in de Care en Cure bij nodig. We zijn goed in de techniek, maar om tot ICT-oplossingen te komen die echt waarde toevoegen voor het verplegend personeel, zoeken we die diepere samenwerking met zorgorganisaties, met mensen die echt input kunnen leveren vanuit de gebruikerskant.

Positieve blik naar de toekomst
Ik denk dat we als ICT-leverancier al mooie stappen hebben gemaakt. Maar we zijn er nog lang niet. De uitbraak van de coronapandemie begin vorig jaar heeft een grote impact op vele fronten. Anderzijds biedt het ook een enorme uitdaging en een fundament van waaruit we innovatieve ICT-oplossingen verder kunnen doorontwikkelen. Denk aan het makkelijker maken van het uitwisselen van informatie in de korte keten, de zogeheten interoperabiliteit. Het spanningsveld tussen zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk zorg kunnen verlenen wordt hierdoor mogelijk kleiner. Daarom blijven wij ons met hart en ziel inzetten om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van medewerkers in de care en cure. Om hun zware taak waar mogelijk lichter te maken. Dat is onze ambitie!

Ik wens iedereen die in de zorg werkt een gezond en hoopvol 2021!

Meer weten over de ideeën en plannen van RAM-IT voor de ICT voor de Zorg?

Niels van Peer

Niels van Peer

Sales Director

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl