De jury van de Computable Awards 2019 heeft het Programma BK2020 van Bevolkingsonderzoek Borstkanker genomineerd in de categorie beste ICT-project in de Zorg. Met de introductie van een volledige online workflow gaat de screening een versnelling in de verwerking van mammografieën en gegevensuitwisseling realiseren. In opdracht van FSB (Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken) werken Topicus, Sectra, RAM Infotechnology en Tromp samen om dit complexe programma in juni 2019 uit te rollen.

Het uitbreiden van de omvang, de verwerkingssnelheid en distributie van de resultaten van het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij minimaal 850 levens per jaar op het spel staan is evident, vindt de jury van de Computable Awards. En het Programma BK2020 is uniek qua schaalgrootte en verwerking van beeldmateriaal in een samenwerking van meerdere partners op landelijke schaal. Eigenlijk ontbreekt alleen de automatische verwerking van het beeldmateriaal door middel van artificial intelligence nog in de scope van het project, maar dat lijkt de jury een logische vervolgstap. Een terecht genomineerde, aldus de jury.

De verschillende partijen die het project dragen, FSB, Topicus, Sectra, RAM-IT en Tromp, zijn blij met de nominatie. “Een erkenning voor de enorme inspanning die iedere partner afzonderlijk heeft geleverd,” zegt Paul Hoogland, programmamanager BK2020. “Maar ik ben vooral trots op de manier waarop iedereen zijn rol heeft gepakt en tegelijkertijd goed met elkaar samenwerkt om BK2020 tot een succes te maken. Ik denk dat dit een kritische factor is in veel ICT-projecten.” De uitvoering van het programma verloopt geheel volgens schema. Vanaf 17 juni start de screening met de nieuwe werkwijze.

Bevolkingsonderzoek borstkanker levert een belangrijke bijdrage in de vroege opsporing van borstkanker bij vrouwen vanaf 50 jaar. Jaarlijks worden 1,1 miljoen vrouwen gescreend, waarvan er 25.000 worden doorverwezen naar ziekenhuizen voor nader onderzoek. Dankzij de vroege opsporing voorkomt bevolkingsonderzoek jaarlijks zo’n 850 sterfgevallen.
Het programma BK2020 is gestart in 2016 met het doel het volledige cliënttraject, van uitnodiging en screening tot beelduitwisseling met ziekenhuizen, digitaal te vernieuwen. En zo de doelmatigheid van het screeningswerk te verhogen en doorlooptijden te verkorten. In 2016/2017 zijn twee Europese aanbestedingen voor 78 nieuwste generatie mammografen, 42 beoordeelstations, 93 bekijkstations, een landelijke Image Management Systeem en een applicatie voor de totale procesondersteuning uitgevoerd. In 2018 is gestart met het ontwikkelen en implementeren van alle nieuwe systemen, opleiden van medewerkers en het overdragen aan de lijn-  en beheerorganisatie.

‘Het Programma BK2020 is uniek qua schaalgrootte en verwerking van beeldmateriaal in een samenwerking van meerdere partners op landelijke schaal’

Samen met Sectra en Topicus is een borstkankerversie van ScreenIT ontwikkeld en gekoppeld aan een nieuw Image Management Systeem. Met behulp van e-learningmodules en trainingen ‘on the job’ worden alle medewerkers bij de borstkankerscreening opgeleid.In samenwerking met RAM-IT en Tromp worden de screeningscentra en 57 mobiele units (de bussen) voorzien van nieuwe mammografen en hard- en software.

Stemmen
Op 4 juli start voor de markt het stemproces voor de Computable Awards 2019. Publieksstemming bepaalt voor de helft de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt. Op 29 oktober worden per categorie de winnaars aangewezen.