PERSBERICHT

RAM Infotechnology neemt nieuw datacenter in gebruik

Utrecht/Amsterdam, 6 mei 2014 – RAM Infotechnology maakt een stevige groei door in de professionele IT outsourcing markt en heeft de recente verhuizing naar een nieuw en modern kantoorgebouw gecombineerd met de bouw van een nieuw, high security, datacenter. De opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het datacenter werd via een Design & Construct overeenkomst uitbesteed aan ICTroom.

Kwalitatief hoogwaardige en veilige werkplek-, hosting- en netwerkdiensten

Het datacenter van RAM Infotechnology valt onder de Nederlandse wetgeving, wat betekent dat de Amerikaanse overheid in tegenstelling tot veel van de grote datacenters geen toegang heeft tot data.

Niels van Peer, Commercieel Directeur RAM Infotechnology

Onze klanten zijn voornamelijk de overheid, gezondheidszorg en financiële dienstverleners. Er worden dus bijzonder hoge eisen aan beschikbaarheid en veiligheid gesteld. Het datacenter is gecertificeerd en voldoet aan alle vereiste normen. Zoals NEN7510 (norm voor informatiebeveiliging in de zorg) en ZSP (Zorg Serviceprovider) voor de gezondheidszorg, PCI compliancy voor de financiële sector en de internationale standaard voor informatiebeveiliging ISO/IEC 27001’.

Frank Brand, Associate Director ICTroom

‘Goed om te zien dat RAM Infotechnology bewust kiest voor een eigen datacenter.. Op deze manier wordt niet alleen de eigen identiteit behouden in het hosting portfolio, maar kan ook 100% veiligheid en beschikbaarheid worden gewaarborgd vanuit de eigen processen en infrastructuur. Ons modulaire ontwerp voorziet daarnaast in een strategische en schaalbare groei waardoor toekomstige technische ontwikkelingen naadloos kunnen worden geïntegreerd’.

Een volledige case story over het nieuwe datacenter kunt u hier downloaden.