RAM Infotechnology heeft opnieuw de status van Goed beheerd Zorgnetwerk (GZN) ontvangen van de Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Het VZVZ Servicecentrum werkt nauw samen met ICT-leveranciers die applicaties ontwikkelen voor aansluiting op de zorginfrastructuur. De zorginfrastructuur bestaat uit het Landelijk Schakelpunt (LSP) en aparte webservices voor routering, verwijsindex, autorisatie, authenticatie, logging en patiƫntprofielen. Een GZN is een door de VZVZ geaccepteerde marktpartij die een beveiligde verbinding aanbiedt tussen het GBZ (Goed beheer zorgsysteem) van de zorgaanbieder en het LSP.

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het LSP zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiƫnten. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun informatiesysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. ICT-leveranciers spelen een belangrijke rol voor zorgaanbieders bij het aansluiten op het LSP. Zij zorgen ervoor dat de informatiesystemen van de zorgaanbieders aan de vereiste kwalificaties voldoen.

Een zorgaanbieder mag de zorginfrastructuur van het LSP alleen gebruiken als zijn zorginformatiesysteem voldoet aan de eisen voor een goed beheerd zorgsysteem (GBZ). Dit betekent dat zijn zorginformatiesysteem XIS-typegekwalificeerd is door Nictiz en de acceptatietesten van de VZVZ heeft doorlopen. Daarnaast is voor het gebruik van netwerkdiensten een goed beheerd zorgnetwerk (GZN) vereist. Zoals RAM Mobile Data dus wederom heeft ontvangen.

Lees meer over VZVZ op hun website www.vzvz.nl.