RAM Infotechnology (RAM-IT) heeft september 2018 branchegenoot NetSourcing overgenomen. Een stap die naadloos past binnen de strategie van RAM-IT om haar rol als leidende speler binnen de ICT-dienstverlening voor de zorg verder te versterken. Yvo Hoeke (directeur NetSourcing) en Niels van Peer (commercieel directeur RAM-IT) vertellen over het hoe en waarom van de overname.

‘De ontwikkelingen in de ICT en de zorgsector gaan razendsnel,’ zegt Yvo Hoeke. ‘Om je klanten als ICT-dienstverlener ook in de toekomst goed te kunnen blijven bedienen, is het essentieel om continu te blijven investeren. Tegelijkertijd wordt de periode waarin je die investeringen kunt terugverdienen, steeds korter. Door de overname ontstaat een organisatie met een aanzienlijk grotere omzet en omvang. Met deze nieuwe organisatie kunnen we de noodzakelijke investeringen veel beter opbrengen dan elk van de organisaties individueel.’

Professionele partner
‘Klanten willen graag een ICT-partner die hen helpt te innoveren,’ stelt Niels van Peer. ‘De ICT-ontwikkelingen gaan zó snel, dat het voor veel klanten moeilijk is om deze continu bij te kunnen houden. Ze schakelen dan ook graag een professionele partner in, die hen hierbij helpt en ondersteunt, zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen primaire proces: namelijk de Zorg. Om dit goed te kunnen doen, moet je je als ICT-dienstverlener sterk specialiseren, continu kijken naar de ontwikkelingen in de markt om die te vertalen naar je klanten. Dat is dus precies wat wij nu doen.’

ICT voor Zorg en welzijn

Wat RAM-IT en NetSourcing bindt, is de focus op Zorg en Welzijn. Waar NetSourcing ruim zeventien jaar expertise heeft in de marktsegmenten Jeugdzorg, Welzijn en Veiligheidsregio’s, heeft RAM-IT zich sterk ontwikkeld in de GGZ en Eerstelijnszorg. Daarnaast hebben beide bedrijven jarenlange ervaring op het gebied van de GGD. Hoeke: ‘Omdat we precies weten wat er speelt in de branche, kunnen we met onze dienstverlening optimaal op aansluiten op de actuele behoefte van onze klanten.’

Hetzelfde DNA
Naast de gemeenschappelijke focus op de zorgsector hebben RAM-IT en NetSourcing nog een aantal overeenkomsten. Van Peer: ‘Zo hebben we dezelfde ideeën over de manier waarop we onze klanten willen bedienen. Allebei geloven we in langetermijnrelaties.’ Hoeke knikt. ‘We hebben hetzelfde natuurlijke DNA. Ik had er dan ook meteen vanaf het begin een goed gevoel bij om met RAM-IT samen te gaan. Inmiddels zijn we alweer ruim een maand onderweg en het voelt nog steeds goed.’

Drie trends hostingmarkt

Momenteel zijn er in de hostingmarkt drie trends zichtbaar. De eerste is consolidatie, het samengaan van bedrijven. Een tweede beweging is specialisatie en ten slotte kiezen ook veel hostingbedrijven voor verbreding van het aantal diensten. ‘Met deze overname hebben we duidelijk gekozen voor de eerste twee opties,’ vertelt Van Peer. Hij is ervan overtuigd dat dit de beste manier is om een aantrekkelijke en levensvatbare propositie te kunnen bieden, naast hypercloud-dienstverleners als Microsoft, Apple en Google. ‘Zij bieden standaard dienstverlening, wij sluiten met onze dienstverlening juist aan op de branchespecifieke behoeften. Dit betekent tevens dat waar nodig en wenselijk we ook de samenwerking opzoeken. Onze klanten zijn namelijk gebaat bij een optimale mix van standaard- en maatwerk-ICT.

“Consolidatie, specialisatie en verbreding”

 

Meer tijd voor dialoog met de klant
Wat gaat er door de overname voor klanten veranderen? ‘Klanten van NetSourcing zullen vooral merken dat we op een iets andere manier gaan werken,’ antwoordt Hoeke. ‘Klantcontact en service staan daarbij centraal. Klanttevredenheid wordt een belangrijk speerpunt. We maken meer tijd om de dialoog met de klant aan te gaan, gedurende de hele periode van dienstverlening. En onze naam gaat veranderen. Straks opereren we allemaal onder de naam RAM-IT.’ Van Peer: ‘Voor RAM-IT leidt de overname tot een verbreding van het portfolio. Onze klanten zullen dat vooral merken aan de nieuwe diensten die we hierdoor kunnen aanbieden. Tevens wordt hiermee onze innovatie-slagkracht vergroot: we kunnen meer en sneller innovatieve ICT-oplossingen voor onze klanten beschikbaar maken.’

Meer vet op de botten
Hoeke vervolgt: ‘Een ander voordeel is dat we nu meer specialisten in dienst hebben. We bieden medewerkers een aantrekkelijke organisatie, met méér ruimte voor specialisatie en meer collega’s om mee te sparren. Dat is in deze tijd ook belangrijk. Uiteindelijk betekent dat ook een betere continuïteit en kwaliteit van dienstverlening voor onze klanten.’ Van Peer: ‘Op cruciale kennisonderdelen krijgen we hiermee als organisatie meer vet op de botten. Kortom, de overname biedt een stevig fundament voor de toekomst. Voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van Peer:

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel Directeur