Het is 27 mei en warm in Barcelona. De eerste HIMSS Europe is officieel gestart. Op dag 1 komt de patiënt aan het woord. We horen indrukwekkende verhalen, bijvoorbeeld over ‘the war on cancer’, maar schrikken tegelijk van de praktijk. Ondanks alle goede bedoelingen lijkt het gat tussen patiënt en systeem nog steeds te groeien. Een patiënt vertelt dat zij 21 dagen moest wachten om het dossier van haar echtgenoot te mogen inzien.

‘Van Praten naar Actie’
De teneur is duidelijk: De gamechangers komen niet van de grond. We praten vooral over innovatie en boeken te weinig vooruitgang. En bovendien wordt de patiënt/cliënt zelf te weinig écht betrokken. Het programma van de Dutch Community HIMSS heet niet voor niets ‘Van Praten naar Actie’. We labelen patiënten, maar dat werkt niet. We moeten labelen wat belangrijk voor hen is. We hebben patiënt-gedreven systemen en platforms nodig.

Samenwerking en interoperabiliteit grote thema’s

HIMSS Europe 2018 SG Erik Gerritsen Dutch Community

Dutch Community HIMSS Europe 2018 SG Erik Gerritsen, Ministerie VWS.

De Dutch Community signaleert deze behoefte ook. Samenwerking en interoperabiliteit zijn de grote thema’s voor de Nederlandse delegatie. Gaandeweg blijkt dat Nederland hier niet alleen in staat, maar dat ook andere Europese landen deels met dezelfde thema’s worstelen. Volgens Secretaris-Generaal Erik Gerritsen speelt het Ministerie van VWS een duidelijke voorwaardenscheppende rol via het Informatieberaad.

De oplossingen moeten echter komen uit het werkveld: zorgorganisaties, patiëntenorganisaties, leveranciers et cetera. De grote uitdaging is om de informatie-uitwisseling zodanig van de grond te krijgen dat systemen, organisaties en leveranciers geen belemmering meer vormen. MedMij is wat dat betreft een veelbelovend initiatief. Op de Dutch Community HIMSS Europe zijn alle stakeholders aanwezig, dus hier moet het gebeuren! Bijvoorbeeld op het gebied van een standaard voor beelduitwisseling. Het Informatieberaad heeft om die reden na de HIMSS Europe nog een aantal dagen extra gepland in Sitges.

 

Regionale ontwikkeling basis interoperabiliteit
Een ander belangrijk statement is dat regionale ontwikkelingen de basis moeten gaan vormen voor verdere stappen op het gebied van interoperabiliteit. Onder meer VWS, KPMG, RSO Nederland en Beter Dichtbij benadrukken het belang hiervan: “Er is een transformatie gaande die regionaal gedreven is.” Dit is een belangrijke pragmatische benadering om tot opschaling te kunnen komen. Maar voer wel de centrale regie over deze decentrale transformatie, is de stelling. Op dit moment is 1 op de 8 werkenden werkzaam in de zorg. Als we niet veranderen is dat in 2050 1 op de 4, aldus Erik Gerritsen. Een onhaalbaar scenario dat om krachtige maatregelen vraagt.

Positieve energie
De kick-off van de NL delegatie bestond uit acht presentaties van 10 minuten. De energie is heel positief. Ik heb het gevoel dat er daadwerkelijk stappen gemaakt gaan worden. Dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat de juiste stakeholders betrokken zijn. Ik ben heel benieuwd naar de komende twee dagen. De verwachtingen zijn hoog gespannen!

Verschil met HIMSS USA
Terugkijkend valt nu ook het grote verschil op met de HIMSS USA. Zowel qua sfeer als inhoud van de sessies en de aansluiting hiervan op de Nederlandse situatie. In Las Vegas ging het over thema’s als veiligheid en big data. Hier gaat het echt over de patiënt zelf en hoe die zo goed mogelijk ‘engaged ‘ kan worden. Het individuele verhaal van de patiënt moet leidend gaan worden!
Ik verwacht dat deze nieuwe samenwerking van HIMSS Europe en Health 2.0 echt toekomst heeft en een verdere groei zal doormaken!

HIMSS Europe 2018 openingsact

HIMSS Europe 2018 openingsact

 

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl