Van 11 tot 13 juni vond in Helsinki de HIMSS Europe 2019 & Health 2.0 plaats. Niels van Peer was namens RAM-IT aanwezig op dit grootste congres voor zorg-ICT in Europa. Hij blikt terug op een paar inspirerende en leerzame dagen. 

Als je deze HIMSS vergelijkt met zijn Amerikaanse broertje, een paar maanden geleden in Orlando, is de Europese versie een stuk kleinschaliger. Wel vond ik de algehele opzet van het congres in vergelijking met vorig jaar veel professioneler. Net als in Amerika was er ook in Helsinki een speciaal programma voor de Nederlandse delegatie. Daarbij stonden de gevolgen van schaarste in de zorg centraal. Ik vond het programma kwalitatief goed en ik heb een aantal interessante en leerzame presentaties bijgewoond. In dit blog licht ik er een paar uit.

Virtual Ward Amsterdam

Een krachtig en inspirerend verhaal vond ik de presentatie van Cordaan en het OLVG, waarin we een inkijkje kregen in de Virtual Ward. Dit is een technisch platform dat dient als hulpmiddel voor informatie-uitwisseling en communicatie tussen alle professionals die bij een patiënt betrokken zijn. Ook zorgverzekeraar Zilveren Kruis is er nauw bij betrokken. Op deze manier kan de zorg dichter bij de cliënt/patiënt worden gefaciliteerd en kan er meer preventief worden gehandeld. Dat leidt uiteindelijk tot minder ziekenhuisopnamen en beheersbare kosten. Minder reactief en meer proactief zorg verlenen, dat is de kern van het verhaal. Het feit dat een aantal zorg belanghebbenden op deze manier afspraken met elkaar maakt en informatie uitwisselt zou weleens een blauwdruk kunnen zijn voor de zorg van de toekomst.

Big data

In Nederland horen we op een aantal gebieden bij de koplopers, maar als het gaat om informatie-uitwisseling is een aantal landen veel verder, merkte ik op deze HIMSS. Finland en Estland bijvoorbeeld lopen een flink stuk voor op het gebied van big data en het delen en analyseren van informatie. Dit heeft uiteraard ook te maken met de verschillen in (privacy)wetgeving tussen de landen. Bepaalde dingen zijn in Nederland nu eenmaal niet toegestaan, zoals het gebruik van grote groepen patiëntendata, waar veel kennis uit is te halen. In Finland en Estland worden dit soort data continu geanalyseerd om trends waar te nemen en er vervolgens beleid op los te laten. De bescherming van privacy is natuurlijk een groot goed, maar op sommige vlakken kan het Nederlandse systeem ook remmend werken. Uiteindelijk is het natuurlijk aan de politiek of dit ook bij ons in de toekomst mogelijk wordt.

Datadriven Doctor

Een ander inspirerend verhaal werd verteld door radiotherapeut-oncoloog Gabrielle Speijer. Zij is ambassadeur voor de ‘datadriven doctor’, een dokter die gebruikmaakt van zoveel mogelijk relevante gegevens uit allerlei bronnen. Want door veel meer gegevens uit verschillende disciplines samen te brengen, kan de patiënt uiteindelijk de best mogelijke behandeling krijgen, is de strekking van haar verhaal.

ICT speelt een belangrijke rol bij het op een gestructureerde manier samenbrengen van gegevens uit die enorme brei aan data, zodat de arts in een beperkte tijd de juiste beslissing kan nemen. De conclusie: hier valt nog een wereld te winnen.

Kunstmatige intelligentie

In een presentatie over kunstmatige intelligentie kwam met name naar voren dat niet zozeer KI zelf de bottleneck vormt, maar vooral de implementatie en acceptatie in de praktijk. Als het gaat om KI hebben veel mensen nog koudwatervrees. Bovendien heeft de inzet van KI grote impact op de manier van werken. De adoptie van kunstmatige intelligentie is misschien wel een hogere drempel en wordt mogelijk onderschat. Vanuit ICT-perspectief is dat overigens niet vreemd: adoptie is altijd een aandachtspunt. Het goed begeleiden van veranderingen in de werkwijze heeft nu eenmaal tijd en aandacht nodig.

Waardevolle inzichten

Kortom, ik kijk terug op een inspirerende en leerzame HIMSS, met veel waardevolle inzichten voor de toekomst.

Terugblik HIMSS Helsinki

Voor de geïnteresseerden, de eerder gepubliceerde blogs o.a. over HIMMS, vindt u bij de rubriek ‘Nieuws‘.

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel Directeur

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl