RAM heeft een mooi jaar achter de rug. Niet alleen bereikten we met ons 25-jarig jubileum een belangrijke mijlpaal, ook de overname van branchegenoot NetSourcing en de stevige groei die we hebben doorgemaakt waren hoogtepunten in 2018. Directieleden Joachim Kaarsgaren en Dirk Fabels blikken terug en kijken vooruit naar het jaar dat voor ons ligt.

Vorig jaar bestond RAM 25 jaar. Hoe kijken jullie daarop terug?
Dirk Fabels: ‘Ons bedrijf is de afgelopen 25 jaar bedrijf behoorlijk veranderd. Destijds begon RAM als netwerk-operator met een eigen netwerk voor mobiele datacommunicatie. Tegenwoordig noemen we onszelf een ‘Hybride Cloud Service Provider’. Daarbij focussen we ons vandaag de dag op klanten in de zorg- en welzijnssector, terwijl we in de beginfase een veel bredere klantenkring bedienden. Wat in al die jaren niet is veranderd, is onze kerntaak. We houden ons nog altijd bezig met het beheer van infrastructuren. En ook aan onze kernwaarden hebben we al die tijd vastgehouden. Betrokkenheid en betrouwbaarheid staan nog altijd hoog in ons vaandel.’

Hybride Cloud Service Provider

Welke belangrijke marktontwikkelingen hebben zich vorig jaar voorgedaan?
Joachim Kaarsgaren: ‘Veiligheid wordt een steeds nadrukkelijker thema bij onze klanten, en terecht. Dat komt natuurlijk door de invoering van de AVG, waardoor het onderwerp prominent op de kaart is gezet. Daarnaast hebben onze klanten steeds sterker de behoefte om terug te gaan naar hun primaire taak, namelijk het verlenen van goede zorg, en zich niet te veel te laten afleiden door andere zaken zoals ICT. Daarbij zien we nog wel een duidelijke tweedeling tussen care en cure. Voor organisaties in de care is het uitbesteden van ICT vaak al een volstrekt heldere zaak. Veel cure-instellingen zijn daarentegen nog wat meer beschermend naar de eigen IT, maar ook hier ontstaat langzamerhand een beweging in de richting van outsourcing. En dat is ook logisch gezien de vele innovaties en ontwikkelingen in de markt. Op het gebied van veiligheid, kwaliteit, kennis en kosten kunnen organisaties het op een gegeven moment gewoon niet meer allemaal zelf behappen.’

Ook de overname van branchegenoot NetSourcing was in 2018 een belangrijke mijlpaal. Hoe kijken jullie daarop terug en wat betekent dit voor jullie klanten?
Joachim: ‘We zijn erg blij met deze overname. Ten eerste passen de beide bedrijven goed bij elkaar qua cultuur. Ook belangrijk, zeker in een markt waarin het moeilijk is om goede medewerkers te vinden, is dat we er een pool van uitstekend gekwalificeerde mensen bij hebben gekregen. Daarnaast is onze positie in de zorgsector dankzij de overname versterkt.’
Dirk: ‘Momenteel zitten we nog middenin de integratie. De meeste mensen van NetSourcing zijn inmiddels verhuisd van Waardenburg naar ons kantoor in Utrecht. Daarnaast zijn we met alle klanten in gesprek over hoe we hen de komende tijd gaan bedienen. Een van de belangrijkste dingen die klanten gaan merken van de overname, is dat we hen nu nog meer te bieden hebben. Bovendien profiteren ze van onze schaalgrootte, waardoor we innovatief kunnen blijven en de kosten van ICT verder kunnen verlagen.’

“Mooie klanten mogen verwelkomen”

Welke nieuwe klanten hebben jullie het afgelopen jaar mogen verwelkomen?
Joachim: ‘RAM heeft altijd een buy & build-strategie gehad. Daar waar het past, nemen we bedrijven over, maar we hebben ook een sterke focus op autonome groei. Wat dat laatste betreft hebben we in 2018 een aantal mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen, uit alle gelederen van de zorg. Zo zijn we erg blij met de komst van Zonnehuisgroep Vlaardingen, Equipe Zorgbedrijven, de Lelie zorggroep, Pro Persona, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Zuid, JGZ-ZHW en de Hartekamp Groep.’

Hoe kijken jullie naar 2019?
Joachim: ‘We zijn zeer hoopvol en optimistisch over de toekomst. Outsourcing krijgt niet alleen binnen de care steeds meer invulling, maar ook de cure zet inmiddels voorzichtig de eerste stappen in die richting. Zo heeft vorig jaar bijvoorbeeld het Prinses Máxima Centrum, een ziekenhuis dat is gespecialiseerd in oncologie voor kinderen, de eerste stap op het gebied van outsourcen met ons gezet en daar zijn we enorm blij mee. Diezelfde ontwikkeling zien we ook bij ZBC’s (Zelfstandige Behandelcentra), die op het gebied van kwaliteitszorg binnen de ziekenhuismarkt voorop lopen. Dit zal op middellange termijn ook een druk leggen op de ziekenhuizen om efficiënter te gaan werken. Daar kunnen wij hen bij helpen.’

“Ook de cure zet voorzichtig de eerste stappen naar outsourcen”

Waar heeft de zorgsector volgens jullie vooral behoefte aan?
Dirk: ‘Medewerkers van zorginstellingen willen met name meer tijd kunnen besteden aan het verlenen van goede zorg, en de administratieve lasten zoveel mogelijk verminderen. Daar kan ICT natuurlijk goed bij helpen. Daarnaast zien we dat steeds meer zorg wordt geleverd bij de cliënt aan huis. Daardoor worden bijvoorbeeld portals belangrijk die ervoor zorgen dat mantelzorgers, zorgprofessionals en cliënten over de juiste informatie kunnen beschikken. En omdat zorgverleners vaker bij de cliënt zijn, willen ze ook op het gebied van mobiel werken beter ondersteund worden. Tegelijkertijd willen ze wel graag het gevoel hebben dat ze bij de organisatie horen. Het sociale aspect is belangrijk en een sociaal intranet kan daaraan bijdragen.’

Wat worden belangrijke ontwikkelingen in 2019 in de hostingmarkt?
Joachim: ‘Zorginstellingen worden vaker met elkaar vergeleken. Managementinformatie gaat daarom een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast is het essentieel dat de Raad van Bestuur de gewenste informatie uit alle beschikbare data kan verkrijgen om de juiste beslissingen te nemen. Ook duurzaamheid is een thema dat we steeds vaker terugzien. Mede daarom zijn wij afgelopen jaar ISO14001 gecertificeerd. Daarmee voldoen we aan de internationale eisen voor een milieumanagementsysteem, dat wordt gebruikt voor de ontwikkeling van een passend milieubeleid en het borgen van de uitvoering ervan.’
Dirk: ‘Vanuit internetgiganten als Microsoft, Google en Amazon komen steeds meer diensten beschikbaar die wij kunnen integreren, zodat ze bruikbaar worden voor onze klanten. Daarbij blijft veiligheid natuurlijk een belangrijk aspect om rekening mee te houden.’

Het gaat om ontzettend veel gebieden. Hoe gaan jullie daarop inspelen?
Dirk: ‘Voor een belangrijk deel doen we dat zelf, maar we hebben ook een heel ecosysteem van partners om ons heen met specifieke expertise, zoals BI-tuning, telefonie, IP-technologie en domotica. Als organisatie moet je je vooral houden bij waar je goed in bent, maar je wel zo organiseren dat je toegang hebt tot al die gebieden. En dat is precies waar onze focus en kracht liggen.’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van Peer:

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel Directeur