Van 9 tot en met 13 maart 2020 wordt in Orlando de HIMSS 2020 georganiseerd. Namens RAM Infotechnology reist Niels van Peer, commercieel directeur, binnenkort naar Florida om dit grootste zorg-ICT-event ter wereld bij te wonen. Nu blikt hij alvast vooruit.

Op de HIMSS staat elk jaar een ander thema centraal. Dit jaar is dat ‘een duurzame gezondheidszorg met ICT’. Er zijn op dit gebied allerlei ontwikkelingen gaande die een bijdrage kunnen leveren aan het verduurzamen van de zorg. Tijdens het seminar van de Dutch Community op de eerste dag van de conferentie worden een aantal actuele ontwikkelingen aan de orde gesteld.

Vergrijzing
Duurzaamheid heeft bijvoorbeeld te maken met het betaalbaar houden van de zorg, in de wetenschap dat we de komende jaren te maken krijgen met een enorme vergrijzing. De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar in de vorm van arbeidsmarkttekorten. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen met een zorgvraag toe, terwijl de beroepsbevolking niet verder groeit. Dat zet de houdbaarheid van ons zorgstelsel onder druk.

Het wiel is allang uitgevonden
Techniek kan daarin een ondersteunende rol spelen. Techniek kan helpen om méér werk te doen met minder mensen. Ook de uitbesteding van ICT en cloudtechnologie kunnen oplossingen zijn voor dit probleem. In het nieuwskrantje van de HIMSS las ik over het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston. Dit ziekenhuis maakt momenteel de stap naar de publieke cloud. Uit het artikel blijkt dat ze heel veel zelf doen en ze komen er nu achter dat dit nogal wat vraagt van de ICT-organisatie. Bij RAM-IT zeggen we juist: Je hoeft niet altijd zélf het wiel uit te vinden. Dat is namelijk allang gedaan. Het is vooral belangrijk dat je een goede partner vindt die je kan ondersteunen. Wij kunnen de Nederlandse ziekenhuizen daarbij helpen.

Meer tijd en aandacht voor de patiënt
Waar ik de komende tijd ook veel ontwikkelingen verwacht, is op het gebied van kunstmatige intelligentie. Vaak gaat het daarbij om zeer specifieke oplossingen binnen een bepaald ziektebeeld, bijvoorbeeld longkanker. Ik ben benieuwd hoe dit ingebed gaat worden in de zorgprocessen en -systemen. En niet te vergeten de domotica, ook zo’n gebied waar de ontwikkelingen niet stilstaan. Bepaalde repeterende taken kunnen vaak heel goed door zorgrobots worden uitgevoerd. Daarmee wordt een deel van de administratieve lasten weggenomen en krijgen zorgverleners weer meer tijd voor persoonlijke aandacht voor de patiënt.

Ambassadeur
Een ander hot item in de ICT zijn de gebruikersacceptatie en -adoptie. Wij zien nog vaak dat bij organisaties oplossingen worden geïntegreerd zonder dat eindgebruikers daar direct bij betrokken zijn geweest. Als je hen echter direct en eerder bij het proces betrekt, dan verhoogt dat de acceptatie en adoptie. En in plaats van een gebruiker die sceptisch staat tegenover de nieuwe oplossing, krijg je dan juist een ambassadeur die het nieuwe gaat promoten.

Samenwerking in de zorgketen
Een aansprekend onderwerp vorig jaar op de HIMSS was de samenwerking in de zorgketen tussen ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en verzekeraars. Vorig jaar hebben we met elkaar de eerste ervaringen gedeeld en ik ben heel benieuwd hoe dit gedachtegoed nu verder vorm gaat krijgen en hoe we dit in Nederland kunnen implementeren. Ik hoop dan ook dat er dit jaar op het congres verder over dit onderwerp gesproken gaat worden.

Persoonlijke Gezondheidsomgeving
Ook kijk ik ernaar uit om meer te horen over de ontwikkelingen op het gebied van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO), en met name hoe dat goed in de Nederlandse situatie is in te passen. Interoperabiliteit is een ander onderwerp dat voor ons relevant is: hoe ga je systemen en toepassingen op elkaar laten aansluiten en onderling gegevens laten uitwisselen. Een actueel thema waar techniek een belangrijke rol in speelt.

Kortom, er staat ons in Orlando een interessant programma te wachten. Ik kijk ernaar uit om in gesprek te gaan met andere leveranciers en zorgorganisaties en meningen en visies uit te wisselen. Die contacten vind ik altijd erg stimulerend. Ik heb er veel zin!

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl