Ruud Koolen, dagvoorzitter Future Proof ICT Summit 2023 - De Digitale Werkplek voor de Zorg

“Ik wil mensen prikkelen om te zorgen dat we écht verder komen”

Ruud Koolen is director van de Dutch Health Hub. Vanuit die rol neemt hij graag het dagvoorzitterschap op zich van onze Future Proof ICT Summit. Veranderingen in de ICT voor de zorg zijn broodnodig en daar hoopt Ruud als dagvoorzitter aan te kunnen bijdragen. Met name waar het de digitale werkplekken voor de zorg betreft. Ruud: “Daar liggen enorme kansen, want nog steeds gaan veel processen te moeizaam. Terwijl de technologie voor het grijpen ligt.”

“Maar op 15 november wil ik niet alleen verhalen horen over hoe beroerd het er soms nog aan toegaat. Die verhalen horen we al genoeg. Ik wil horen wat we er met elkaar aan gaan doen. Dus ga ik als dagvoorzitter, dat is tenslotte mijn rol, de sprekers en deelnemers het vuur aan de schenen leggen. Iemand die het over A heeft, ga ik dus vragen hoe A dan aansluit op B, want als A en B niet op elkaar aansluiten, schieten we er nog niets mee op.”

“Ik wil mijn gedrevenheid als director van de Dutch Health Hub overdragen aan de summit, de sprekers en de deelnemers. Ik wil die brede kijk op digitalisering horen, ik wil verbondenheid zien tussen mensen die in verschillende “kokers” zitten. We weten wat er fout gaat, we weten vaak ook hoe het anders kan. De uitdaging is om dat ook zo te laten gebeuren. De uitdaging is de digitale zorgwerkplek voor iedere zorgverlener werkzaam te maken, individueel, binnen de eigen organisatie en tussen organisaties.”

“Nog steeds kan een wijkverpleegkundige niet direct data delen met de huisarts en de apotheker. Hoezo niet? We moeten het met elkaar oplossen, over de eigen schutting kijken en de perspectieven van de zorgverlener en de cliënt centraal stellen. Dat is mijn doelstelling voor die dag. Daar moet de discussie over gaan en daar zal ik als dagvoorzitter absoluut werk van maken. Het is gewoon een gewetensvraag: “Wil je de problemen in de zorg aanpakken? Zo ja, hoe ga jij dat doen?” Dus ik roep iedereen op om te komen en mee te praten, te denken en te werken aan de digitale zorgwerkplek anno 2023 en daarna. Het gaat tenslotte over Future Proof ICT.”

Save the date: 15 november, Media Plaza Jaarbeurs Utrecht.