ASVZ kiest RAM-IT als ICT-partner ICT voor de Zorg

Het Leger des Heils is een beweging van geloof, liefde, hoop en perspectief. Zij wil zich kunnen concentreren op haar kernactiviteit – de zorg voor de medemens en dan met name degene die geen helper hebben. De bestaande ICT-Infrastructuur was aan vervanging toe en hiervoor was het Leger des Heils opzoek naar een partner met kennis en ervaring om de ICT-diensten binnen het Leger des Heils op een hoger niveau te brengen. Na een gedegen aanbestedingstraject hebben zij RAM Infotechnology (RAM-IT) gekozen als haar nieuwe ICT-partner.

Het Leger des Heils wil zich kunnen concentreren op haar kernactiviteit – de zorg voor de medemens en dan met name degene die geen helper hebben. De bestaande ICT-infrastructuur is toe aan vernieuwing en de support wordt steeds duurder. Dit was aanleiding om via een inkooptraject een marktpartij te selecteren voor een migratieproject naar de Azure-Cloud en het voor een aantal jaren leveren van ICT-beheerdiensten. De ICT-afdeling van Stichting Leger des Heils Dienstverlening heeft onder andere een afdeling Regie en Architectuur die via uitbesteding ICT-diensten inkoopt bij gespecialiseerde marktpartijen.

'Met RAM-IT vinden we een partner die aansluit bij de ambities van het Leger des Heils om de ICT-infrastructuur te vernieuwen'.

Roeland Stellingwerff, Projectmanager ICT vanuit afdeling Regie en Architectuur van het Leger des Heils

ICT-diensten binnen het Leger des Heils op een hoger niveau te brengen

Het Leger des Heils zocht hiervoor een partner die ervaring heeft met de gevraagde migratie en beheer-activiteiten en samen met het Leger des Heils als partner de ICT-dienstverlening op een hoger niveau zal brengen. ‘RAM-IT heeft in het voortraject aannemelijk gemaakt dat ze de kennis en ervaring heeft om de ICT-diensten binnen het Leger des Heils op een hoger niveau te brengen. RAM-IT beschikt over de in de zorg vereiste kwaliteitssystemen en -certificaten en heeft naast een geschikte technische oplossing ook een missie en cultuur die aansluit bij die van het Leger des Heils’.

Roeland Stellingwerff, Projectmanager ICT vanuit afdeling Regie en Architectuur van het Leger des Heils, verantwoordelijk voor de inkoop en regie van het DC-Azure migratie project: “Vorig jaar ben ik in dienst gekomen bij het Leger des Heils en kijk tevreden terug op het proces waarmee RAM-IT als nieuwe ICT-partner is geselecteerd. Met RAM-IT vinden we een partner die aansluit bij de ambities van het Leger des Heils om de ICT-infrastructuur te vernieuwen en de ICT-dienstverlening op een hoger niveau te brengen. 

De uitdaging is nu om vanuit de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer deze ambitie efficiënt te implementeren. In deze samenwerking speelt het hebben van gedeelde waarden een belangrijke rol. Een leuk detail hierbij was de overeenkomst tussen de projectmanager van RAM-IT en ikzelf. We hebben allebei de overstap gemaakt van een groot internationaal opererende ICT-dienstverlener naar een bedrijf met een duidelijke maatschappelijke relevantie, waarbij we onze professionele kennis en ervaring kunnen inzetten voor verbeterde zorg voor de mensen in Nederland’.

Maatschappelijk profiel

Niels van Peer, CCO bij RAM-IT: ‘Het Leger des Heils is natuurlijk een enorm aansprekende naam. Maar wat ik persoonlijk het mooiste vind aan dit partnerschap is dat één van de aspecten waarop de keuze van Leger des Heils is gebaseerd, ligt in het maatschappelijk profiel van RAM-IT. De behoefte om onze ICT-kennis maatschappelijk relevant in te zetten is al lange tijd onderdeel van ons DNA, maar we zijn er steeds bewuster mee bezig.

Als RAM Infotechnology vinden we het belangrijk om midden in de samenleving te staan en daaraan bij te dragen op een manier die bij onze organisatie past. Je ziet dit natuurlijk al terug in de doelgroep en klanten waar we voor werken. Maar met ons programma RAMDoet, kunnen we hier structureel invulling aan geven in de vorm van een doorlopend programma voor betrokkenheid en vrijwillige doe-, denk- of geefkracht bij klanten van RAM-IT’.

'Als RAM Infotechnology vinden we het belangrijk om midden in de samenleving te staan en daaraan bij te dragen op een manier die bij onze organisatie past'.

Niels van Peer, CCO RAM-IT

ASVZ kiest RAM-IT als ICT-partner ICT voor de Zorg

V.l.n.r. (achteraan);
Joachim Kaarsgaren (Bestuurder RAM-IT) , Sander  (Tender Manager RAM-IT), Roeland Stellingwerff (Projectmanager ICT Leger des Heils), Sander Spit (Directeur Centrum voor Informatievoorziening Leger des Heils) .
V.l.n.r. (vooraan);
Harm van Teijlingen (Stichtingsdirecteur, Leger des Heils) en
Arjan Poulissen (CEO RAM-IT).

 

Over Leger des Heils

Het Leger des Heils is een beweging van geloof, liefde, hoop en perspectief. Het Leger is ontstaan vanuit de overtuiging dat ieder mens recht heeft op:

  • Het horen van de boodschap van Gods liefde voor alle mensen;
  • Een menswaardig bestaan;
  • Erkenning.

Daarom willen we blijvende impact op de samenleving hebben. Dit komt tot uiting in de volgende idealen en doelen:

  • Verbondenheid met God;      • Menswaardig leven;
  • Persoonlijke aandacht;         • Onderlinge betrokkenheid;
  • Sociale gerechtigheid;           • Persoonlijke ontwikkeling;
  • Inspiratie;                                • Geloofsgemeenschappen;

Specifieke ICT-kennis en dienstverlening is door het Leger des Heils gebundeld en ondergebracht bij de stafdienst Centrum voor Informatievoorziening (CIV) van de Stichting Leger des Heils Dienstverlening (DV).

Lees hier meer over de missie en geschiedenis van het Leger des Heils.

ASVZ kiest RAM-IT als ICT-partner ICT voor de Zorg

Over RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is Premium Cloud Service Partner voor de zorg sector. De filosofie van RAM-IT is modulair uitbesteden: Maatwerk-ICT op basis van standaardcomponenten. RAM-IT heeft ruim 200 zorgklanten. 

Met het eigen label eCumulus heeft RAM-IT een multi-cloud framework voor werkplek-, hosting- en netwerkdiensten. Het framework is ingericht voor On-premise, Private en Public clouddiensten. Bij RAM-IT werken ruim 250 medewerkers, het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. 

Meer weten over ICT voor de zorg?

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl