‘Het is nauwelijks mogelijks om een goede balans te vinden tussen de vereiste veiligheid, de vereiste anytime, anyplace, anyhow en aanvaardbare kosten’. Dat was de laatste stelling van de Roundtable ‘Veilig mobiel werken in de zorg’ die RAM Infotechnology organiseerde op 26 maart. Onder leiding van host Jerry Fortuin discussieerden 10 ICT-gebruikers, ICT-leveranciers en ICT-consultants over de status en toekomst van veilig mobiel werken in de gezondheidszorg.

Binnenkort presenteren wij u het complete verslag, maar een aantal opmerkelijke uitkomsten willen wij u vast meegeven.

  1. ‘Veilig’ is een breed en vaag begrip
  2. Voldoen aan alle certificeringen lijkt bijna een heilloze weg
  3. Consumarization binnen bedrijfsomgevingen roept nieuwe beveiligingsrisico’s op
  4. De huidige op kantoorwerkers gerichte infrastructuren zijn volstrekt disfunctioneel om ambulante zorgmedewerkers te voorzien van werkbare, mobiele en veilige oplossingen
  5. We signaleren ‘lack of knowledge’ bij de traditionele IT-staf zowel intern als bij externe IT dienstverleners
  6. Het is nauwelijks mogelijks om een goede balans te vinden tussen de vereiste veiligheid, de vereiste anytime, anyplace, anyhow en aanvaardbare kosten

Wat betekent dit? Hoe moeten we omgaan met veilig mobiel werken? De Roundtable leidde tot een aantal aanbevelingen:

  1.  Accepteer dat totaal veilig werken onhaalbaar is
  2. Managen op risico’s en blijven aanscherpen, conform ISO27001, is realistischer
  3. Focus volgens de 20/80-regel. Met enkele goed doordachte maatregelen valt met aanvaardbare inspanning 80% van de risico’s goed te managen
  4. Benut ‘commodity’ technologieën op die op korte termijn toepasbaar zijn om te komen tot ‘security by design’. Bijvoorbeeld smartphones met unieke identificatie

Expertise op het snijvlak van zorg en ICT vraagt zowel intern als extern bij IT dienstverleners aandacht. Zorgorganisaties moeten de IT-regierol op zich nemen. Dienstverleners moeten zich echt verdiepen in de essentie van IT in het proces van zorgverlening. Dat is de eerste voorwaarde voor veilig mobiel werken in de zorg.

Roundtable Veilig mobiel werken in de zorg bij RAM Infotechnology 26 maart 2015

Roundtable ‘Veilig mobiel werken in de zorg’ bij RAM Infotechnology op 26 maart 2015.

Wij danken alle aanwezigen voor hun tijd en inbreng tijdens deze boeiende Roundtable. Binnenkort volgt het complete verslag.