Als het gaat om de krapte op de arbeidsmarkt hebben zorginstellingen en IT-bedrijven topics die vrijwel identiek zijn: een tekort aan mensen en een hoge werkdruk. Arjan Poulissen (algemeen directeur RAM-IT) en Niels van Peer (CCO RAM-IT) blikken samen terug op de
IT-ontwikkelingen in 2021 en kijken vooruit naar 2022.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en ziekenhuispatiënten worden zodra zij enigszins beter zijn al uit het ziekenhuis ontslagen. Arjan en Niels hierover: “Als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen, zal de druk op de zorg alleen maar toenemen. Er zijn meer ouderen en minder jongeren om hen te verzorgen. Dat betekent: meer doen met minder mensen. IT kan helpen om de strategische doelstellingen van zorginstellingen te behalen. Zorginstellingen hebben daarvoor veel gegevens. Maar hoe ga je daar zinvolle informatie uithalen? Onze klanten hebben inhoudelijk kennis over de zorg. Wij kunnen hen faciliteren door onze inhoudelijke kennis van IT. Zij moeten – in een beveiligde IT-omgeving – aan de knoppen kunnen draaien. Als je 1% meer productiviteit in een grote zorgorganisatie kan bieden is dat natuurlijk een gigantisch resultaat. De veranderingen op het gebied van IT gaan steeds sneller. Voor IT-afdelingen in de zorg is het echter vaak moeilijk om alle ontwikkelingen op de voet te volgen. RAM-IT helpt graag mee om zorgorganisaties te ontzorgen door het leveren van uitstekende IT, zodat zij hun focus volledig kunnen richten op de zorg.”

Modern workspace en domotica in de care

De trends in de care zijn vooral gericht op de migratie naar de public cloud en de creatie van modern workspaces. “De care is in vergelijking met de cure al langer  bezig met het migreren naar de cloud omdat het relatief gezien kleinere organisaties zijn met een minder complex IT-landschap dan in de Cure.  Zorginstellingen hebben ook vaak minder legacy applicaties dan ziekenhuizen. De care gaat mede om die reden vaak sneller over naar de public cloud. Een andere reden om deze stap versneld te maken, is dat medewerkers daarmee van de juiste moderne ICT-middelen kunnen worden voorzien. Dat helpt om medewerkers aan te trekken of te behouden. Domotica en op afstand monitoren kan daarbij eveneens helpen. Daar krijg je tevreden medewerkers, een hogere efficiency en minder uitstroom van.”

Verzelfstandiging in de cure

Arjan en Niels zien dat de ontwikkeling in de cure (ziekenhuizen) sneller gaat dan RAM-IT verwacht had. “Onze rol is ziekenhuizen te ondersteunen op onderdelen die zij niet meer als hun kernactiviteit beschouwen. Laboratoria verzelfstandigen en fuseren met andere laboratoria om meer efficiency te realiseren. Het zijn kennisintensieve afdelingen, waarbij zij graag schaalgrootte willen creëren. Het worden aparte organisaties die ook op het gebied van IT hun eigen visie hebben. Wij denken graag met hen mee om direct bij de start de juiste IT-omgeving te creëren. Faciliterende afdelingen hebben vaak andere wensen dan de zorgverlenende afdelingen binnen de ziekenhuizen. Maar voor alle geledingen in de zorg geldt: Onderling informatie uitwisselen en informatie uitwisselen met zorgprofessionals heeft prioriteit.”

Investeren in kennis

Een belangrijke stap voor RAM-IT in 2021 was de strategische samenwerking met investeerder Keensight Capital. Mooi om te zien is dat deze stap volledig uitpakt zoals beide partijen deze van te voren had gehoopt en bedacht. “De samenwerking is voor beide organisaties een bewuste keuze geweest. Keensight Capital concentreert zich – net als wij – volledig op de zorgsector en technologie. Zij leveren naast kapitaal, ook kennis en visie. Wij stimuleren elkaar om de juiste strategische keuzes te maken. Wij dagen elkaar niet alleen uit om na te denken over vandaag, maar ook om te kijken welke middelen de zorg morgen nodig heeft. Met het verbreden van ons portfolio op het gebied van eHealth sluiten we nog meer aan op de ontwikkelingen bij onze klanten en kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.”

Gepassioneerde medewerkers in de zorg

Ten slotte benadrukken Arjan en Niels de inzet en de betrokkenheid van de RAM-medewerkers. “RAM-IT focust zich al jaren op de zorg. Dat is een bewuste keuze en die visie vertaalt zich ook naar onze medewerkers. Veel van onze medewerkers geeft het voldoening om bij te dragen aan werk dat maatschappelijk relevant is. Zij staan niet met de handen aan het bed, maar willen wel graag bijdragen aan de ontwikkelingen in de zorgsector. Zij werken vaak aan hele mooie oplossingen voor de zorg , dat mogen we best meer laten zien. Vandaar ook ons credo: ‘Met hart en ziel voor de Zorg’. Wij zijn trots op de wijze waarop onze medewerkers hier iedere dag weer invulling aan geven!”

“De medewerkers zijn de basis. Dat betekent dat we de komende jaren nóg meer zullen investeren in de groei van onze mensen. Zowel persoonlijk als in kennis.”, sluit Arjan af.

Meer weten over de ideeën en plannen van RAM-IT?

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl