In mei maakte de jury van de Computable Awards 2019 al bekend dat zij het Programma BK2020 van Bevolkingsonderzoek Borstkanker genomineerd heeft in de categorie beste ICT-project in de Zorg. In dit artikel geven we een verdere toelichting op dit unieke project. De jury lichtte haar keuze o.a. toe met deze motivatie: “Met de introductie van een volledige online workflow realiseert de screening een versnelling in de verwerking van mammografieën en gegevensuitwisseling. In opdracht van FSB werkten Topicus, Sectra, RAM Infotechnology en Tromp samen om dit complexe programma in juni 2019 uit te rollen.”

Peter Zwambach is vanuit RAM IT direct bij het project betrokken: “Het is heel mooi om te zien dat een IT-oplossing die we enkele jaren terug uitgewerkt hebben met onze partner Sectra bij de start al heel goed blijkt te werken en een steen bijdraagt om de zorg beter en efficiënter te maken. Het is nog mooier om met elkaar als partners samen te werken om deze grote stap vooruit te realiseren. Ook voor MedicalPHIT en Mitopics is het leuk om te zien dat de aanbesteding zo goed is opgezet dat dit eruit is gekomen.”

BK2020: digitale vernieuwing cliënttraject

Het programma BK2020 is in 2016 gestart met het doel het volledige cliënttraject, van uitnodiging en screening tot beelduitwisseling met ziekenhuizen, digitaal te vernieuwen. En zo de doelmatigheid van het screeningswerk te verhogen en doorlooptijden te verkorten. Samen met Sectra en Topicus is een borstkankerversie van het cliëntsysteem ScreenIT ontwikkeld en gekoppeld aan een nieuw Image Management Systeem. In samenwerking met RAM-IT en Tromp zijn de screeningscentra en 57 mobiele units (screeningbussen) voorzien van nieuwe mammografen en hard- en software.

Alle screeningbussen zijn continu online en veilig verbonden met het centrale datasysteem. RAM-IT heeft hiervoor elke bus uitgerust met een mobiele router met twee SIM-kaarten van twee verschillende providers, die beide combineert tot één.

Unieke verbindingen voor iedere screeningbus

Op 17 juni gingen alle screeningsorganisaties in één klap over op de nieuwe ICT-structuur. Nu zijn alle bussen continu online en veilig verbonden met het centrale datasysteem dat in het hostingcenter van RAM-IT in Utrecht draait. RAM-IT heeft hiervoor elke bus uitgerust met een mobiele router met twee SIM-kaarten van twee verschillende providers, die beide combineert tot één. Hierdoor hebben de screeningsorganisaties altijd de maximale beschikbare bandbreedte en de best beschikbare verbinding. Iedere bus is met een speciale antenne uitgerust. Op plekken waar het bereik beperkt is, plaatst RAM-IT een versterker.

Data-uitwisseling vergaand geautomatiseerd

Belangrijke winst van BK2020 zit ook in de uitwisseling van gegevens tussen de schakels in het borstonderzoek. De uitwisseling is vergaand geautomatiseerd en gestructureerd. Alle onderzoekscentra zijn volledig online en verbonden met de centrale omgeving. Beelden hoeven niet eerst te worden ingelezen voordat een screeningsradioloog ze op een willekeurig beoordelingsstation kan bekijken. Tot voor kort werden beelden nog op cd’s of dvd’s gebrand en per koerier bezorgd.

PALGA

Eind 2019 komt er een koppeling met PALGA, waarin de resultaten van pathologisch onderzoek vastliggen. Screeningsradiologen kunnen met deze kennis hun vaardigheden in het ontdekken van tumoren verbeteren. Het pathologieverslag dat naar PALGA gaat, komt ook in ScreenIT te staan. RAM-IT verzorgt de complete hosting en IT-infrastructuur voor PALGA.

AVG

Het hele systeem is ontwikkeld met de AVG ernaast. Wanneer iemand iets in een cliëntdossier verandert of aanvult wordt vastgelegd wie dat doet. En het systeem slaat alleen de gegevens op die nodig zijn voor onderzoek. Medewerkers moeten inloggen met een twee-factor-authenticatie. Beelden die voor kwaliteitsdoeleinden naar het LRCB (Landelijk ReferentieCentrum voor Bevolkingsonderzoek) gaan, worden automatisch gepseudonimiseerd.

De samenwerkende partijen

Bevolkingsonderzoek Zuid, Bevolkingsonderzoek Midden-West, Bevolkingsonderzoek Noord, Facil. Samenw. Bevolkingsond. coöp. verb. UA, Bevolkingsonderzoek Zuid-west, Bevolkingsonderzoek Oost, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, LRCB, Sectra, Topicus Zorg, Tromp Medical en RAM Infotechnology.

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl

Mustapha Bouazza

Mustapha Bouazza

Project- en Servicemanager

030 - 2 390 390
mbouazza@ram-it.nl

Stemmen Computable-nominatie 'Beste ICT-project in de zorg'

Op 4 juli is voor de markt het stemproces voor de Computable Awards 2019 gestart. Publieksstemming bepaalt voor de helft de winnaar. Ook buigen de betrokken juryleden zich over de genomineerden per categorie, een gemiddeld oordeel dat ook voor de helft de winnaar bepaalt. Op 29 oktober worden per categorie de winnaars aangewezen.