Relevante ervaring in de zorg en visie op optimalisatie vanuit klantsituatie zijn onderscheidend

Driezorg is een organisatie in de ouderenzorg met 11 locaties in Zwolle en Hattem. Driezorg wil haar dienstverlening (kosten)efficiënter inrichten. Zo ook voor ICT. In het voorjaar van 2016 heeft zij dan ook 11 ICT-dienstverleners uitgenodigd een voorstel te doen voor de uitbesteding van het technisch ICT-beheer. Het gaat hierbij onder meer om de kantoorautomatisering, overige applicaties, werkplekken en LAN/WAN. Op basis van de voorstellen zijn 3 partijen uitgenodigd bij Driezorg een presentatie te geven over 4 praktijkcases die inzicht geven hoe zij omgaan met specifieke onderwerpen. RAM Infotechnology kwam hierbij als beste naar voren.

Doorslaggevend waren volgens Driezorg de onderscheidende elementen van RAM. De visie op optimalisatie die paste bij de klantsituatie, de kennis op het gebied van de markt (leveranciers applicaties), de specialisten van RAM op alle onderdelen met focus op security, de actieve toepassing van certificeringen en de investeringen die RAM doet in seminars en congressen in de zorgsector. Ook belangrijk was dat er niet werd voorgeschreven welke hardware en software gebruikers wel en niet mochten gebruiken. Zo gaat bijvoorbeeld de investering in eerder aangeschafte laptops niet verloren.

Andere pluspunten waren het proactieve en zelfverzekerde profiel, relevante referenties en ervaringen in de zorg, klantgerichtheid, één aanspreekpunt (SPOC), meedenken door analyseregistraties, een SLA voor servicedeskbeschikbaarheid en een heldere rolverdeling.

Harald Rook, hoofd administratieve en economische Dienst: “Het is voor ons belangrijk een ICT-partner te hebben met specifieke kennis van onze branche die met ons meedenkt in efficiënte ICT-oplossingen. Niet alleen in het belang van efficiënt werken, maar ook voor de dienstverlening aan onze cliënten”.

RAM Infotechnology gaat op basis van haar cloud-platform eCumulus de hosting verzorgen van de complete ICT-omgeving van Driezorg, waaronder de kantoorautomatisering en overige applicaties (het technisch applicatiebeheer), inclusief SaaS-applicaties (o.a. het ECD en Google for Work), werkplekken, LAN/WAN, printers en Mobile Device Management.

Driezorg is een VVT-organisatie (Verpleging, Verzorging en Thuiszorg) met een kleine 1.000 medewerkers. De kernactiviteit van Driezorg is het leveren van langdurige zorg (WLZ), (wijk)verpleging (ZVW) en thuiszorg (WMO), waar dag- en groepsverzorging onderdeel van uitmaken.