ICT Medisch Centrum Leeuwarden uitbesteed

V.r.n.l. Wiebrand Hoeksma, Hoofd ICT, en Maarten Annema, netwerkspecialist bij Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen en Jaap van Rooij, Accountmanager Cure RAM-IT. Onderdeel van de levering is een Huawei 86-inch interactief presentatiescherm.

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen (TSH) hebben RAM-IT als ICT-partner voor vervanging van het totale netwerk gekozen. Het contract is in de zomer van 2023 getekend en heeft een looptijd van 7 jaar. RAM-IT verzorgt de implementatie in samenwerking met leverancier Huawei. Inmiddels zijn de eerste diensten en producten geleverd en is het project in uitvoering.

MCL en TSH waren gezamenlijk op zoek naar een sterke kennispartner die hen kon helpen met de levering en implementatie van een volledige netwerkmigratie op gebied van datacenter, Campus Core en DWDM. De voorkeur ging uit naar RAM-IT door het vertrouwen dat RAM-IT gaf, de no-nonsens (project)aanpak en netwerkkennis. Jaap van Rooij, Accountmanager Cure bij RAM-IT: “We hebben aan MCL en TSH eerlijk beschreven hoe wij de opdracht samen met Huawei wilden uitvoeren. De sleutelwoorden waren transparantie, samenwerking en kennispartij. En dat was precies waar zij naar op zoek waren en wat hen aansprak in onze presentaties. MCL en TSH zijn van plan om in 2025 te fuseren. Dat vraagt om partnership op alle terreinen, ook voor de ICT. Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder!”

Het hele traject van ICT uitbesteden van eerste kennismaking tot de ondertekening van het contract heeft een klein jaar geduurd. RAM-IT gaat het totale netwerk van datacenter, Campus Core (Access & Wifi) en DWDM vervangen en levert hiervoor ook alle hardware, zoals switches en netwerkcomponenten, van Huawei. Voor Campus Core levert RAM-IT daarnaast iMaster, een SaaS-managementoplossing vanuit het datacenter van RAM-IT, waarmee MCL en TSH zelf het Campus Core netwerk vanuit één consul kunnen beheren en bedienen. RAM-IT blijft eindverantwoordelijk voor de performance en het onderhoud van het iMaster platform. Wiebrand Hoeksma, Hoofd ICT van TSH, kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “RAM-IT is een specialist in ICT voor de Zorg en heeft al bij veel zorgorganisaties in de care en cure laten zien over de juiste kennis en diensten te beschikken.” De verwachting is dat eind 2024 de beide ziekenhuizen volledig zijn gemigreerd.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jaap van Rooij, jvrooij@ram-it.nl, 030 – 2 390 390.

ICT Medisch Centrum Leeuwarden uitbesteed

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is een topklinisch ziekenhuis in Leeuwarden en Harlingen, voor acute, hoogcomplexe én basiszorg in Friesland. Het ziekenhuis is gericht op onderzoek, onderwijs, innovatie en biedt uitzonderlijke zorg voor iedere individuele patiënt.

Lees verder > https://www.mcl.nl/meer-over-mcl

ICT Ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen uitbesteed

Tjongerschans verleent zorg aan een verzorgingsgebied van ruim 100.000 inwoners. Als regionaal ziekenhuis zetten zij in op een sterke diagnostiek en bieden zorg die voor de regio onontbeerlijk is. Het uitgangspunt daarbij is dat zorg altijd op de juiste plaats en door de juiste zorgverlener moet worden geboden. Niet het zorgproduct, maar het zorgpad van de patiënt is daarin leidend.

Lees verder > https://www.tjongerschans.nl/over-ons/waar-staan-we-voor