Diagnostiek en AI PHIT congres 2022

Rutger Smit en Johan Mulder waren namens RAM Infotechnology aanwezig op het Medical PHIT Congres ‘Diagnostiek van de toekomst’. Naast de korte pitch die zij zelf gaven, kwamen er veel interessante sprekers en bedrijven voorbij. Al met al een heel vruchtbaar congres.

Rutger: “Met zo’n 200 deelnemers was het een goed bezocht congres, onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Katrien Grünberg van Radboudumc. De samenwerking tussen pathologie, klinische chemie en microbiologie voor betere zorg is een onderwerp dat heel veel partijen raakt. In het programma kwam dat goed tot zijn recht met sprekers uit diverse hoeken.”

Belang van AI voor diagnostiek

“Wat mij opviel is de trend van verzelfstandiging van labs en de het belang dat alle partijen toekennen aan AI, Artificial Intelligence. Met name de inzet van AI voor diagnostiek heeft ook grote consequenties voor de ICT-infrastructuur.”

Nieuwe eisen aan ICT

“De grote hoeveelheden data bij AI stellen nieuwe eisen aan opslag en rekenkracht. En om uitwisseling van data tussen zorgorganisatie en aanverwante partijen mogelijk te maken, is connectiviteit een belangrijke factor. Gelukkig is er op dit terrein al veel mogelijk. Gezien de verhalen van de sprekers en alle contacten die we verder deze dag hadden, zie ik voor de diagnostiek een mooie toekomst tegemoet.”

 

Diagnostiek en AI PHIT congres 2022

Meer weten over de ideeën en plannen van RAM-IT?

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl