Stichting kiest voor flexibiliteit en self service regierol.

RAM Infotechnology gaat diverse ICT-diensten leveren aan stichting Vf/Pf, waaronder de hosting en onderhoud en beheer van de kantoorautomatisering. Binnen de scope van deze Europese aanbesteding vallen tevens de netwerkinfrastructuur en de telefonie. Belangrijke criteria in de aanbestedingsprocedure van Vf/Pf waren ervaring met vergelijkbare omgevingen en de aangeboden prijs/kwaliteitverhouding. Begin augustus start de transitie van de ICT-voorzieningen naar het datacenter van RAM Infotechnology.

Modulair dienstenplatform

De basis voor de geboden dienstverlening wordt gevormd door het eCumulus platform; een ‘Private Cloud’ infrastructuur van waaruit verschillende ICT-diensten modulair en veilig worden aangeboden. Dit platform biedt Vf/Pf naast flexibiliteit en optimaal gebruiksgemak ook maximale regie door het beschikbare “Self Service portaal”. Gebruikers kunnen plaats-, tijd- en device onafhankelijk werken en ontvangen een workspace op maat. Door de complete suite aan modulaire diensten voor IT-werplekbeheer kan Vf/Pf per onderdeel diensten afnemen en aanpassen: een open opzet die inspeelt op innovaties, veranderende klantbehoeften en ontwikkelingen binnen de Vf/Pf organisatie en haar omgeving.

Datacenter

Vanaf het moment dat de transitie is afgerond, krijgen de medewerkers van Vf/Pf tevens de beschikking over een skilled Servicedesk die hen optimaal ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden. Het technisch beheer wordt door RAM Infotechnology verzorgd vanuit het eigen, state-of-the-art, datacenter in Utrecht, dat in 2014 geheel nieuw in gebruik genomen is. Lees meer over het datacenter.

Over Stichting Vervangingsfonds (Vf) en Stichting Participatiefonds (Pf)

VFPF

 

 

 

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee (privaat vormgegeven) zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). De belangrijkste taak van deze stichtingen is om de vervangings- c.q. de werkloosheidskosten die schoolbesturen in het Primair Onderwijs (PO) moeten maken, te verevenen over alle aangesloten schoolbesturen. Hierdoor kunnen deze kosten voor de PO-sector als geheel zo laag mogelijk blijven. Deze taak wordt ondersteund door dienstverlening op het gebied van het terugdringen van ziekteverzuim binnen het PO en de re-integratie van werklozen. Door hun werkzaamheden leveren de fondsen een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en kwaliteit van het Primair Onderwijs.

Over RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is gespecialiseerd in het hosten en beheren van ICT voor organisaties voor wie ICT geen kerntaak is, maar wel essentieel is voor het goed functioneren van de dienstverlening. Klanten zijn hoofdzakelijk actief in de gezondheidszorg, de (semi-) overheid, de financiële sector en zakelijke dienstverlening. RAM Infotechnoology biedt haar klanten mogelijkheden om een passend en flexibel maatwerkpakket samen te stellen, dat aansluit bij hun huidige en toekomstige ICT behoeften. Binnen het portfolio zijn hostingdiensten, werkplekdiensten en ondersteunende netwerkdiensten de centrale elementen. Betrouwbaarheid, veiligheid en betrokkenheid zijn voor RAM Infotechnology de drie kernwaarden in de relatie met klanten en stakeholders.