Op 13 en 14 november 2019 was RAM Infotechnology aanwezig op het IndustryForum Hospital Healthcare event van Management Events. Joachim Kaarsgaren, Frank van der Klaauw, Peter Zwambach en Bastiaan Houtsma hadden in twee dagen tientallen gesprekken met bestuurders en directieleden in de cure. Met onderstaande film introduceerden zij RAM-IT. In de video leggen we kort uit hoe samenwerking tussen zorg- en ICT-partijen wél tot een succes kunnen leiden, met zelfs een nominatie voor de Computable Awards “Beste project in de zorg” tot gevolg. ICT uitbesteden voor de cure gaat een nieuwe fase in.

IndustryForum Hospital Healthcare, 13 &14 november 2019

De twee dagen leverden interessante uitkomsten op. Als we er één mogen noemen is het wel dat vrijwel iedereen zich realiseert dat de komende 2-3 jaar flinke veranderingen onvermijdelijk zijn. Interessant daarbij is dat steeds meer bestuurders over de landsgrenzen heen kijken, bijvoorbeeld naar het Amerikaanse voorbeeld van Mercy Virtual Healthcare.

Mercy Virtual Healthcare

Bij het Mercy Virtual zie je hoe de zorg er in de toekomst uit ziet. Zij hebben de benodigde digitale slag al gemaakt, waarbij alle technologieën rondom digitalisering, verbindingen, netwerken en integratie van applicaties en data functioneren. RAM-IT ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om in Nederland een pioniersrol op dit terrein te spelen, vanwege haar lange historie in verbindingen, netwerken en digitalisering.

Eén jaar verder: de druk op ziekenhuizen is toegenomen

Een jaar geleden was Bastiaan Houtsma ook aanwezig op het hospital-event van Management Events. Wat is het grote verschil met een jaar geleden? Bastiaan: “De druk bij de ziekenhuizen is groter geworden. Ziekenhuizen erkennen inmiddels de acute noodzaak om te veranderen. Ze weten dat ze moeten inkrimpen en samenwerken met de care en andere partijen in het sociale domein. De verzelfstandiging is al in gang gezet, bijvoorbeeld bij laboratoria en diverse functie-afdelingen. Het ligt voor de hand dat zij, maar ook kleinere streekziekenhuizen deze tendens zullen volgen. In het kader van de ketensamenwerking van cure- en care-organisaties en het sociaal domein een mooie ontwikkeling. Gezien onze lange ervaring in de care kunnen wij onze expertise nu nog breder inzetten binnen het zorgdomein.”

ICT integraal onderdeel primaire proces

“Daar waar in het verleden IT de belangrijkste component was, draait het nu voor 90% om verandermanagement. In een blog van mij ga ik daar al op in. ICT is niet langer een hulpmiddel, het is een integraal onderdeel van het primaire proces. Zorgprofessionals zullen op alle terreinen op een andere manier (moeten) gaan werken. Ze hebben een enorme slag te maken, alleen al als je kijkt naar de werkprocessen.

Bij de implementatie hiervan spelen wij als ICT-servicepartner een steeds grotere rol. Wanneer ICT outsourcing echt doorbreekt, zullen wij als RAM op alle terreinen van innovatie en support klaar moeten staan. Daarom is het ook zo fantastisch dat wij deel uitmaken van het project Borstkankeronderzoek 2020. De samenwerking tussen vijf partijen uit de zorg en IT kun je gerust trendsettend noemen. We hebben er niet voor niets een Computable Award nominatie voor gekregen.

Wat mij opviel tijdens het event is dat veel bestuurders vooral nieuwsgierig zijn naar die samenwerking en de efficiencyslag in de processen die we met elkaar gerealiseerd hebben. De invalshoek voor onze gesprekken is nu procesoptimalisatie. Dat is toch wel een grote verandering in het denken. Het sterkt ons ook dat we ons in de juiste richting ontwikkelen.”

Ontwikkelingen in de Cure & ICT

De belangrijkste trend die tijdens het event aan de orde kwam, was in onze ogen deze:
Binnen de zorg gaat de komende jaren een enorm tekort ontstaan aan zorgmedewerkers. Waar nu 1 op de 8 personen in de zorg werkt zou dit naar 1 op de 3 moeten. Dit gaat uiteraard niet gebeuren. Dit betekent dat de digitalisering niet langer gezien kan worden als een hulpmiddel voor de zorg, maar een keiharde noodzaak wordt binnen het primaire proces. Denk aan zorg op afstand, processen automatiseren, inzet van Artificial Intelligence et cetera. Er kan niet zomaar geïnvesteerd worden in innovatie. Het is essentieel aandacht te besteden aan de transformatie binnen de zorgorganisatie, want anders gaat het geen onderdeel uitmaken van het primaire proces. Vanuit de techniek is 10% in te regelen. 90% bestaat uit de transformatie van de organisatie.

De tijd dat ziekenhuizen volharden om alle IT zelf te doen en fors investeren in eigen datacenters lijkt langzaam voorbij te gaan. ICT uitbesteden krijgt in de cure steeds meer voet aan de grond.
Conclusie is onmiskenbaar dat het ziekenhuis de komende jaren een grote transformatie zal ondergaan. Gaan we het voorbeeld van Mercy Virtual HealthCare over samenwerken in de keten en digitalisering als onderdeel van het primaire zorgproces ook in ons land terug zien? Of gaan we de druk dat we echt moeten veranderen volgend jaar tijdens Management Events nog nadrukkelijker voelen?

Voor meer informatie over Verandermanagement en ICT & Cure:

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel directeur

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl