Zorgorganisaties Vanboeijen en De Zijlen hebben RAM Infotechnology aangesteld voor het leveren van ICT-diensten. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatievoorziening waren voor beide organisaties belangrijke criteria in de keuze voor RAM Infotechnology.

RAM Infotechnology levert de komende jaren werkplek- en infrastructuurdiensten, systeemintegratie en het bijbehorende project- en servicemanagement.

ICT en Zorg: een middel, geen doel

De Zijlen en Vanboeijen werken samen vanuit de overtuiging dat zorgorganisaties een middel zijn en geen doel. Vanuit deze overtuiging worden expertises gecombineerd en functies ge
zamenlijk ingevuld. Eén van de gedeelde diensten betreft de ICT voorziening voor beide organisaties. Een doel om medewerkers in de zorg te faciliteren, zoveel mogelijk te ontlasten en handelingen snel te kunnen verrichten. Op deze manier worden zij in staat gesteld zich vooral te richten op het optimaal ondersteunen van de cliënt en daarmee de continuïteit van de zorg te waarborgen. Het uitbesteden van de ICT aan RAM Infotechnology is daarom een logische stap voor De Zijlen en Vanboeijen.

Transitie en toekomstige ontwikkelingen

Een belangrijke eerste stap die gemaakt zal worden is het omzetten van de huidige ICT omgevingen van Vanboeijen en De Zijlen naar de centrale ‘cloud’-oplossingen, zoals het werkplek-dienstverleningsplatform eCumulus van RAM Infotechnology. Deze transitie zal door de organisaties gezamenlijk worden opgepakt onder regie van RAM Infotechnology.

Omdat de zorg te maken heeft met krimpende budgetten, betekent dit dat er ook op ICT gebied behoefte is aan meer efficiency en verlaging van de totale kosten.

RAM Infotechnology zal beide organisaties begeleiden naar een toekomstvaste en flexibele ICT waarin de Total Cost of Ownership verlaagd wordt, zodat ook ICT haar bijdrage levert aan de financiële doelstellingen van beide organisaties.

Diensten

De Zijlen en Vanboeijen nemen de volgende diensten af van RAM Infotechnology:

  • Werkplekdiensten op basis van het platform eCumulus, voor alle werkplekken (ruim 1.500 werkplekken), verspreid over diverse locaties in Noord-Nederland;
  • IaaS (Infrastructure as a Service), bestaande uit storage, servers (fysiek en virtueel) met onderliggende netwerkcomponenten;
  • Systeemintegratie. De door Vanboeijen en De Zijlen te gebruiken applicaties worden geïntegreerd in eCumulus aangeboden aan de gebruikers;
  • Project- en Servicemanagement. RAM Infotechnology verzorgt de oplevering en het beheer van alle diensten;
  • Informatiebeveiliging. RAM Infotechnology beschikt als Zorg Service Provider (ZSP) over een ISO/IEC27001 certificering voor haar bedrijfsprocessen en voldoet aan de norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorg, NEN7510.
  • Over De Zijlen

De Zijlen ondersteunt in de stad en provincie Groningen zo’n 1.400 mensen bij wonen, vrije tijd en werk of dagbesteding. Het gaat om kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Of het nu gaat om ondersteuning thuis, zelfstandig wonen, werk, gespecialiseerde hulp of het creëren van een volledig beschermde woonomgeving, 24 uur per dag. De Zijlen stelt betekenis boven beperking en staat met zorg in de samenleving.