HIMSS Chicago 2023

‘Er gaat nog heel veel gebeuren in ICT voor de Zorg’

Niels van Peer en Robert Nowee, CCO en Product Manager bij RAM-IT, bezochten in april 2023 HIMSS Chicago en kijken terug op een zeer geslaagd bezoek. Een delegatie van zo’n 200 deelnemers uit Nederland, 50% uit de zorg, 50% leverancier voor de zorg, was aanwezig en zag bijvoorbeeld dat de rol van de CNIO, naast de CMIO (Chief Medical Information Officer), sterk in opkomst is. De Chief Nursing Information Officer, die o.a. zeer bepalend is voor de digitale middelen en werkomgeving van de toekomst. Veelbelovend! Daarnaast gaat AI een steeds grotere rol spelen in de gezondheidszorg. Maar hoe? En wat betekent dat voor de Nederlandse markt en de rol van RAM-IT zelf? Niels en Robert delen hun ervaringen.

Heeft HIMSS Chicago zin?

‘Vooraf vroegen we ons af: “Wat is de toekomst van de Amerikaanse HIMSS vanuit Nederlands perspectief?” Door corona hebben we HIMSS in 2022 overgeslagen en waren we benieuwd wat we nu zouden aantreffen. Wel, meer, veel meer dan verwacht. Niet alleen een enorme beurs, maar ook een heel andere focus dan de Europese HIMSS. Daar ligt de nadruk op beleidsmakers en op politiek en is de beurs klein. HIMSS Chicago is veel meer technologie gedreven en, opvallend, vrijwel alles draait om de cure. Conclusie: Er is absoluut toekomst voor de Nederlandse zorgorganisaties op de Amerikaanse HIMSS!’

“Hoe kun je met minder zorgverleners méér doen?”

Integrale digitale diagnostiek in teken van AI en ChatGPT op MedicalPHIT

“De CNIO vertegenwoordigt een groot gedeelte van de zorgmedewerkers en heeft daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling van de werkomgeving van de toekomst”

Minister Kuipers: ‘Het roer om’

‘Nederland was ook goed vertegenwoordigd op HIMSS Chicago 2023 door de keynote van minister Kuipers die een gloedvol betoog hield over de problemen in de zorg, het personeelstekort en de nieuwe kansen die de digitale transformatie en datagedreven werken bieden. Hij schetste een toekomst van preventieve zorg en zorgpaden die zelfredzaamheid faciliteren. “Hoe kun je met minder zorgverleners méér doen?” Ziekenhuizen hebben werkwijzen die in wezen al ruim een eeuw ongewijzigd zijn! 10 jaar geleden werd het EPD door de politiek geparkeerd. Daardoor hebben we jaren stilgestaan in gegevensuitwisseling en anders organiseren van zorg. Kuipers: “Nu moeten we door. We moeten de grenzen tussen gezondheid en ziekte anders definiëren, de afstand tot de patiënt verkleinen en meer verantwoordelijkheid bij de zorgverlener leggen.” Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI, Data Intelligence en zorgdomotica passen hier naadloos in.’

HIMSS Chicago 2023 Minister Kuipers CNIO

De CNIO is de nieuwe ‘verbinder’

‘Ons motto “De mens centraal” lijkt misschien wat tegenstrijdig aan al deze technologische innovaties, maar het is juist de techniek die het mogelijk maakt de mens centraal te plaatsen. De nieuwe rol van Chief Nursing Information Officer is illustratief hiervoor. De CNIO vertegenwoordigt het grootste gedeelte van de zorgmedewerkers (de CMIO vertegenwoordigt de artsen) en is daarmee sterk bepalend voor de werkomgeving van de toekomst, een terrein waarop wij al heel actief zijn. Er is veel meer mogelijk, zeker nu de 1e kamer heeft ingestemd met de WEGIZ, de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling In de Zorg, die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. ICT-platforms voorzien in de zo gewenste gegevensuitwisseling en voeden AI-datamodellen om zorgprocessen te ondersteunen en versnellen. Zorgalarmering, de EPD-werkplek en bereikbaarheid komen voor verpleegkundigen in een heel ander daglicht te staan. “Meer doen met minder mensen”, zoals Kuipers al zei.’

Cure en Care

‘Voor de cure zijn juist deze ontwikkelingen interessant. Daar vinden we veel medische, specialistische werkplekken, bijvoorbeeld in de pathologie en radiologie, en veel uiteenlopende doelgroepen. De CNIO en CMIO sluiten hierop aan en beïnvloeden de richting waar we heen gaan met elkaar. Ook in de care zien we kansen. Door zorg te groeperen rondom een client met een bepaald ‘ziektebeeld’, denk aan dementie, kunnen we verschillende werkplekken en zorgdossiers aan elkaar koppelen en meerdere zorgpaden centraal faciliteren. De efficiency van de zorgverlening gaat daarmee enorm omhoog. SEHA virtual hospital presenteerde in dit kader de case van het virtuele ziekenhuis dat in Saudi-Arabië al functioneert. Alle gespecialiseerde medische kennis is geconcentreerd op één centraal punt. Op de zorglocaties zelf werken vooral de algemene zorgverleners. Specialisten kijken op afstand mee of doen zelfs operaties. Zo hielpen zij ‘virtueel’ ook de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.’

Waar gaat het heen met ICT voor de Zorg?

‘Virtualisatie van processen kenden we al, virtualiseren van ziekenhuizen is nieuw. Voor het geografisch kleine Nederland misschien wat minder relevant, maar de innovaties zelf zijn dat wel. De zorg moet veranderen en ICT moet dat mogelijk maken. AI-modellen voor alle mogelijke analyses zijn nu nog ondersteunend aan beslissingen van specialisten, zoals bij onze klant PALGA, maar daar gaat een omkering komen. In onze vooruitblik op 2023 en verder signaleerden wij dat al en ook op HIMSS was dat overal te zien en te horen. We kijken allemaal op dezelfde manier naar de problemen en hebben dezelfde drive om die problemen op te lossen. We hebben ook al veel voor elkaar gekregen. Soms lijkt het erg traag te gaan, een innovatie kan zomaar 10 jaar in beslag nemen, maar staat er dan toch in eens. En dan realiseer je je dat je daar voor het eerst van hoorde op de HIMSS Chicago 2023. “2023, was het niet? Ja, 2023. Goed dat we er toen waren.”’

HIMSS Chicago 2023
HIMSS Chicago 2023

Meer weten over ontwikkelingen in ICT voor de Zorg?

Vraag het onze expert.

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl