ICT voor de Zorg vooruitblik 2023

De 2023 Terugblik en Vooruitblik op ICT voor de Zorg. Interview met Arjan Poulissen, CEO, Niels van Peer, CCO, en Daphne Walk, CHRO bij RAM Infotechnology.

“Het is belangrijk om ons te realiseren dat de traditionele rolverdeling tussen klant en leverancier zo goed als verdwenen is, zeker in de dagelijkse operationele zaken. We staan met elkaar, beter gezegd: naast elkaar, voor dezelfde uitdagingen. We zoeken op dezelfde arbeidsmarkt naar geschikte mensen, we willen allebei maximaal profiteren van dezelfde ICT-innovaties en we willen allemaal dat de zorg niet vastloopt en de kosten niet de pan uit rijzen. Dan draait het om partnership, dat je elkaar opzoekt en er met elkaar uitkomt. En dat dat gelukt is, vind ik een van grootste winstpunten van 2022 en wat ons betreft ook het beproefde recept voor de komende jaren.”

Aldus Arjan Poulissen. We spreken met hem, Niels van Peer en Daphne Walk over alle ontwikkelingen binnen ICT voor de Zorg, net als een jaar geleden. Arjan: “Als je ons verhaal van vorig jaar terugleest, denk je dat er weinig gebeurd is. We staan min of meer voor dezelfde uitdagingen. En toch is 2022 een heel dynamisch jaar geweest. Intern hebben we zwaar ingezet op organisatorische vernieuwing, klantprocedures, verbreding van onze propositie en groei van personeel. Mensen behouden en hun talenten ontwikkelen is minstens zo belangrijk als nieuwe mensen binnen halen.” Daphne: “Klopt. Met klantenteams, productteams en trainingen helpen we onze mensen inhoudelijk te groeien als pro, maar ze ook de maatschappelijke relevantie van hun werk te laten ervaren. In onze bedrijfsfilm die we samen met klanten hebben gemaakt, zie je dat heel mooi terug. Daar zijn een paar tranen weggepinkt.”

Er moet in de zorg veel veranderen de komende jaren

Als we verder kijken naar 2022 vindt Niels de onboarding van 5 leden van de Carante Groep een van de hoogtepunten: “De Carante Groep was een samenwerkingsverband van 9 zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg voor ICT, Finance en HR. Toen de groep besloot zich op te splitsten, hebben 5 van hen, met 2/3 van alle gebruikers, heel bewust voor RAM-IT gekozen. Vervolgens hebben we in 1 jaar tijd de gezamenlijke ICT en gebruikersorganisatie ontvlochten en weer laten landen. Alle facetten van IT en de bedrijfsvoering waren hierbij betrokken. Dat is echt een immense prestatie, zeg ik met gepaste trots, want dat vereiste bij iedere lidorganisatie een goede samenwerking tussen de zorgorganisatie zelf, de Carante Groep én RAM-IT. Het laat ook zien dat we kleine en grote klanten even goed kunnen servicen en voldoende aandacht geven. En dat moet ook, want als er niets verandert in de zorg moet in 2040 een kwart van de beroepsbevolking in de zorg werken. Onhaalbaar en onbetaalbaar. ICT is in onze ogen de facilitator die substantieel kan bijdragen aan de gewenste efficiencyomslag. Nauwe samenwerking binnen de hele zorgketen is noodzakelijk en niet voor niets een van onze strategische doelstellingen.”

Client community

In 2022 is RAM-IT daarom gestart met relatiemanagers en klantenteams om veel dichterbij klanten te staan, hun behoeften te leren kennen en daar adequaat op in te spelen. Arjan: “Het draait bij ons om 3 speerpunten: onze klanten, onze mensen en gezonde groei. Om dit realiseren hebben we onze operationele processen en procedures verder aangescherpt en geven we innovatie volop de ruimte. De digitale transformatie van nu vraagt ook om een bedrijfsmatige transformatie. De trend van ICT outsourcen blijft echt nog wel doorgaan. Wij moeten zorgen dat we hierin meegroeien, continu verbeteren. Een goed voorbeeld is de Client Community die we in 2023 gaan oprichten. Een omgeving waarin we zelf met klanten praten en klanten onderling aan elkaar koppelen om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Wij hoeven daar niet altijd tussen te zitten. Een niet-commerciële, open ruimte om elkaar verder te helpen. Daar worden we allemaal beter van!”

De vraag is niet meer in de cloud of niet

Op technologisch terrein zijn domotica, interoperabiliteit en BI de grote beloftes. Niels: “Op deze terreinen gaat er de komende 5 jaar heel veel gebeuren. Wij proberen daarop in te spelen, bijvoorbeeld door onze producten en services te integreren met die van partners. Keuzevrijheid en flexibiliteit zijn heel belangrijk om te blijven innoveren. Met ons eigen framework eCumulus volgen we deze trends. De vraag is allang niet meer of je nog in de cloud gaat, maar in welke cloud, in welke mate en hoe snel. Het draait uiteindelijk om hoe zorgprofessionals hun werk kunnen doen. Dat is per zorgorganisatie anders en daar willen wij op blijven in spelen. We willen nog dichter op de klant zitten, nog beter begrijpen en aansluiten op wat er in de VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg speelt, waar ziekenhuizen naar op zoek zijn. Ons portfolio aan diensten moet dat reflecteren. Dat reikt veel verder dan de cloud.”

Het gaat mensen om de Why. Waar wil ik voor werken?

“En dat is ook de reden dat mensen ervoor kiezen om bij ons te komen werken”, vult Daphne aan. ICT’ers kijken óók om zich heen. Zeker de jongere generatie wil naast technische gave dingen maatschappelijk relevant werk doen, weten voor wie je werkt en je persoonlijke ontwikkeling en carrière daarop afstemmen. Natuurlijk wil je groeien in je vak, diploma’s halen en technologisch vernieuwen. Daar hebben we diverse programma’s voor, waarbij je in principe je hele loopbaan bij RAM-IT kan blijven. Maar het moet ook zinvol zijn en het liefst persoonlijk, verbonden met de klant en de klant van de klant. Met onze klantenteams spelen we hier al op in. Daarnaast hebben we RAMDoet, waarbij we met een grote groep medewerkers een dag bij een klant langs gaan om van alles te doen, van wandelen met cliënten tot opknappen van gebouwen. Dit ervaart iedereen echt als heel bijzonder en geeft veel voldoening. Hierin zit zeker een deel van het antwoord op de vraag WHY.

Wat kunnen we verwachten de komende jaren in de ICT voor de Zorg?

Arjan: “Het is duidelijk dat we op de weg voortgaan die we in 2021, mede met Keensight, zijn ingeslagen. Dus autonoom groeien in zorgklanten, mensen en innovatieve diensten. Daarnaast zijn nieuwe partnerships en overnames een optie als een partij goed bij ons past en onze visie deelt. Een overname moet altijd in het teken staan van de uitdagingen in de zorg en iets extra’s toevoegen aan wat wij al bieden. Want daar draait het uiteindelijk om: de hele sector nog beter leren kennen en zo de vraag naar ICT voor de Zorg als beste invullen. We willen onze klanten op alle niveaus persoonlijke aandacht geven. Intern en extern korte lijntjes, collegiaal, behulpzaam, menselijk. Intimiteit is misschien wel het toverwoord. Met elkaar en voor elkaar. 2023 wordt een mooi en uitdagend jaar!”

Meer weten over de ideeën en plannen van RAM-IT?

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl