Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker toegepast in de zorg. Er wordt weleens gezegd dat AI werk zou verdringen, maar de praktijk blijkt veel genuanceerder. AI maakt het werk in de zorg ánders. De wereld verandert en die ontwikkelingen moeten binnen organisaties de ruimte krijgen.

Artificial Intelligence (AI) wordt steeds vaker toegepast in de zorg. En dat biedt tal van voordelen. Diagnoses kunnen sneller worden gesteld, behandelingen kunnen nauwkeuriger worden uitgevoerd, zorgverleners kunnen efficiënter werken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Er wordt weleens gezegd dat AI werk zou verdringen, maar de praktijk is genuanceerder. AI maakt het werk in de zorg vooral ánders.

‘AI maakt het werk in de zorg vooral ánders’

Van generalist naar super-specialist
Neem het werk van een patholoog. Vroeger zat hij vooral achter zijn microscoop, bezig met weefselonderzoek. Tegenwoordig wordt hij daarbij dankzij de digitalisering ondersteund door AI. De software voert metingen sneller en nauwkeuriger uit en helpt bij het tijdrovende werk. Zo kunnen diagnoses sneller en beter worden gesteld. De rol van de patholoog is veranderd van generalist naar super-specialist. En doordat de techniek helpt bij de diagnostiek is er ruimte gekomen om een goede bijdrage te leveren aan de grote toename aan (tijdsintensieve) Medische Disciplinaire Overleggen.

Patronen ontdekken
Ook in de GGZ zijn er diverse ontwikkelingen gaande. Zo kunnen algoritmes patronen ontdekken die wijzen op een bepaalde psychische aandoening. Zorgrobots en Tovertafels doen hun intrede in zorginstellingen. En met behulp van eHealth-toepassingen kunnen patiënten steeds vaker vanuit hun eigen omgeving begeleid worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Mulder:

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl

Ook op de werkvloer
Al die ontwikkelingen en innovaties vragen nogal wat van de medewerkers in de zorg. Het is dan ook noodzakelijk dat AI niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op de werkvloer een plek krijgt. En niet alleen bij IT, maar juist ook bij de zorgprofessionals zélf. Zo zijn wij momenteel bij een grote zorginstelling bezig die twee innovatie-adviseurs heeft aangesteld.  Deze medewerkers hebben een opleiding in de zorg en houden zich volledig bezig met innovatie. Zij kijken naar marktontwikkelingen, kansen en mogelijkheden en wat dit betekent voor de organisatie. Een mooi voorbeeld van hoe je als organisatie ruimte geeft aan dit soort veranderingen.

‘Belangrijk om goed te weten wat er op de verschillende lagen in een organisatie speelt’

Focussen op nieuwe ontwikkelingen
Bij RAM-IT volgen we deze ontwikkelingen met grote interesse. Als betrokken partner houden wij ons bezig met het beheer van de IT-infrastructuur bij zorginstellingen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is om de sector op dit gebied te ontzorgen. Want je kunt je als zorginstelling pas gaan focussen op nieuwe ontwikkelingen, wanneer je beschikt over een moderne en solide infrastructuur. Dat is immers het fundament waarop de innovatie gebouwd kan worden.

Onmisbare basis
Daarom vinden wij het ook altijd zo belangrijk om goed te weten wat er op de verschillende lagen in een organisatie speelt. Wat dat betreft kun je de bouw van een IT-infrastructuur vergelijken met de bouw van een woning. Voordat je begint met het bouwen van een huis, wil je ook weten of het een bungalow wordt of een drive-inwoning met vier verdiepingen. En net als bij een woning vormt de fundering de onmisbare basis van een IT-infrastructuur.

‘5-lagen-model’ van Nictiz

Benieuwd naar andere blogs van RAM-IT? Klik dan hier.