“Het is voor ons belangrijk een ICT-partner te hebben met specifieke kennis van onze branche die met ons meedenkt in efficiënte ICT-oplossingen. Niet alleen in het belang van efficiënt werken, maar ook voor de dienstverlening aan onze cliënten.”

Harald Rook, hoofd administratieve en economische Dienst.

Driezorg is een VVT-organisatie in de ouderenzorg met 11 locaties in Zwolle en Hattem. Er werken een kleine 1.000 medewerkers. De kernactiviteit van Driezorg is het leveren van langdurige zorg (WLZ), (wijk)verpleging (ZVW) en thuiszorg (WMO), waar dag- en groepsverzorging onderdeel van uitmaken.

Driezorg wil haar dienstverlening (kosten)efficiënter inrichten. Zo ook voor ICT. In het voorjaar van 2016 heeft zij dan ook 11 ICT-dienstverleners uitgenodigd een voorstel te doen voor de uitbesteding van het technisch ICT-beheer. Het gaat hierbij onder meer om de kantoorautomatisering, overige applicaties, werkplekken en LAN/WAN. Op basis van de voorstellen zijn 3 partijen uitgenodigd bij Driezorg een presentatie te geven over 4 praktijkcases die inzicht geven hoe zij omgaan met specifieke onderwerpen. RAM Infotechnology kwam hierbij als beste naar voren.

Doorslaggevend waren volgens Driezorg de onderscheidende elementen van RAM. De visie op optimalisatie die paste bij de klantsituatie, de kennis op het gebied van de markt (leveranciers applicaties), de specialisten van RAM op alle onderdelen met focus op security, de actieve toepassing van certificeringen en de investeringen die RAM doet in seminars en congressen in de zorgsector. Ook belangrijk was dat er niet werd voorgeschreven welke hardware en software gebruikers wel en niet mochten gebruiken. Zo gaat bijvoorbeeld de investering in eerder aangeschafte laptops niet verloren.

Andere pluspunten waren het proactieve en zelfverzekerde profiel, relevante referenties en ervaringen in de zorg, klantgerichtheid, één aanspreekpunt (SPOC), meedenken door analyseregistraties, een SLA voor servicedeskbeschikbaarheid en een heldere rolverdeling.

RAM Infotechnology gaat op basis van haar cloud-platform eCumulus de hosting verzorgen van de complete ICT-omgeving van Driezorg, waaronder de kantoorautomatisering en overige applicaties (het technisch applicatiebeheer), inclusief SaaS-applicaties (o.a. het ECD en Google for Work), werkplekken, LAN/WAN, printers en Mobile Device Management.

ICT-oplossingen voor elke branche

Onze datacenter-faciliteiten bieden alle functionaliteiten voor professionele hosting, data-opslag, veiligheid en natuurlijk werken in de cloud. Dit doen wij voor vele branches. Enkele voorbeelden:

N

Overheid: Rijkswaterstaat, Brandweer, gemeenten Breda en Utrecht, Waterschap Aa en Maas

 

N

Finance: Sepay, PayPlaza

 

Geriant. Thuis is de norm, tenzij…

Geriant is er voor mensen met een dementie. Er werken ca. 180 zorgverleners. Met kennis van zaken bieden zij hulp aan de cliënt en zijn directe omgeving. De hulp richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de familieleden of andere naasten en omvat het hele proces tot aan de eventuele opname in een verpleeghuis. Betrokkenheid en deskundigheid zijn daarbij sleutelwoorden. Missie: met dementie thuis kunnen wonen met zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven.

eCumulus 3.0

eCumulus 3.0 is de nieuwste versie van het private cloud platform van RAM Infotechnology voor werkplekoplossingen. Iedere gebruiker krijgt een persoonlijke, virtuele desktop. IT richt die volledig op maat in en houdt de controle over de beschikbare applicaties en de data. eCumulus ontlast IT-beheerders van complexe taken en vergroot de flexibiliteit, mobiliteit en productiviteit van gebruikers. Een complete werkplekoplossing, inclusief geïntegreerde applicaties, hosting, beheer, beveiliging en back-up, tegen lagere kosten per gebruiker.