Livit: “Van de patiënt centraal naar de patiëntdata centraal.”

Download de whitepaper

Jan-Willem van der Windt, CEO Livit: “RAM-IT kon bij de start direct een aantal quick wins uitvoeren, zonder dat grote ingrepen noodzakelijk waren. Met name op het gebied van snelheid en performance was veel winst te boeken. Onze angst voor de migratie bleek ongegrond.”

Case Livit in het kort

  • Adviseur en pitch om tot keuze IT-partner te komen
  • Belangrijkste keuzefactoren: kennis van de branche, meedenken en certificeringen
  • Geen one-size-fits-all oplossing
  • Rationalisatie van het applicatielandschap
  • Ongegronde angst voor migratie. Direct aantal quick-wins gerealiseerd
  • Bestaande applicaties probleemloos mee, evenals 15-20 jaar digitale historie
  • Kosten uitbreidingen en investeringen direct inzichtelijk
  • Eigen IT-afdeling heeft nu volop tijd voor nieuwe ontwikkelingen

Klantsituatie

Hoewel we in 2008 al spraken over ICT-outsourcing zijn de meeste organisaties er pas zo’n 10 jaar later mee begonnen. Zo ook Livit, marktleider voor het maken van orthopedische hulpmiddelen op maat, zoals protheses en orthopedische schoenen. Door de continue groei van het aantal applicaties was de diversiteit en samenhang uit het oog verloren. De wirwar aan applicaties, maatwerkkoppelingen tussen applicaties en datastromen tussen applicaties was groot. Dat maakte efficiënt beheer lastig en kostbaar. Applicaties aanpassen of nieuwe inpassen is vrijwel niet te doen als tegelijkertijd de informatiebehoefte verandert en datastroom groeit. Het risico van verouderde klantdata ligt op de loer, innovatie verloopt moeizaam.

Klantvraag

Om met haar klanten mee te kunnen veranderen, moest Livit zich wel richten op grootschalige klantdata. En op ICT die klaar is voor een toekomst waarin nog veel grotere datastromen ons leven zullen bepalen. Zo zullen scannen en 3D-printing binnenkort een grote rol spelen in de fabricage van lichaamgebonden producten, met nieuwe uitdagingen voor de IT en het dataverkeer tot gevolg.

Data digitaal opslaan en delen was ook lastig. Bij veel zorgprofessionals en organisaties ontbreekt de kennis en infrastructuur. Ook kennis over de consequenties van de AVG is niet overal aanwezig. Hoe kunnen we dat aanpakken? Dat vraagt om nieuwe kennis en extra capaciteit om dat professioneel intern te organiseren. Eis: IT flexibel kunnen opschalen zodat de innovatie inpasbaar is op de IT-infrastructuur.

Oplossing

Juist door de operationele IT-zaken uit te besteden en alleen nog te investeren in IT die bijdraagt aan de kerncompetenties, kan Livit nauwkeurig klantdata verzamelen. En daardoor klanten levenslang service verlenen, iets wat bij orthopedische hulpmiddelen van groot belang is. Immers, protheses slijten, mensen hun lichaam verandert, hun gedrag verandert, materialen veranderen en inzichten veranderen.

IaaS goed voor snelle start
RAM-IT is gestart met een stabiel IT-platform (IaaS) dat flexibel meegroeit met de vraag vanuit de organisatie en de uitdijende datastromen. ICT-uitbesteden van het werkplekbeheer, de volgende stap, past naadloos binnen deze infrastructuur.

Resultaat

De tijd die Livit bespaart met IT-beheer steekt zij nu vrijwel volledig in nieuwe ontwikkelingen. Veel bij Livit werkende orthopedische specialisten mailen allerlei suggesties voor verbeteringen. IT kan daaraan nu aandacht besteden. Gesprekken over IT gaan ook steeds meer over de toekomst en steeds minder over de prijs. Livit blijft het functioneel applicatiebeheer zelf doen. Dat is ook conform het standpunt van RAM-IT. De kennis van die applicaties is onmisbaar voor de primaire bedrijfsvoering en moet daarom in huis van de klant zijn en blijven.

Het belangrijkste resultaat is dat de IT nu niet langer in beton is gegoten. De IT beweegt mee met de bedrijfsgroei en toekomstplannen. Livit durft innovatie nu volop te omarmen. En de kosten van uitbreidingen en investeringen in innovaties zijn direct inzichtelijk. De volgende stap, digitaal werkplekbeheer, past naadloos in de nieuwe IT-infrastructuur.

De klant aan het woord

Jan-Willem van der Windt, CEO Livit: “Rondom een orthopedische klant werken veel zorgverleners, medisch specialisten en zorgorganisaties samen. Iedereen heeft een eigen rol en eigen verantwoordelijkheden. Door digitale klantdata onderling te delen, kunnen wij de klant beter van dienst zijn (hogere kwaliteit orthopedische hulpmiddelen) en tegelijk de (kost)prijs laag houden. We gaan van de patiënt centraal naar patiëntendata centraal. Daar zijn onze klanten veel meer bij gebaat.”

Jan-Willem van der Windt, CEO Livit“De situatie was te complex geworden en vroeg om structuur, standaardisatie, consolidatie en harmonisatie met als doel een beheerbare, wendbare infrastructuur tegen ‘normale’ kosten. Kort gezegd, professionalisering, ook op het terrein van de applicaties. IT uitbesteden levert onze eigen IT-afdeling de kans om zich te richten op de kerncompetenties van het bedrijf en de innovaties samen met de zorgprofessionals te omarmen. De dagelijkse IT-operatie gaat grotendeels de deur uit. Het aantal werklocaties is niet langer een beperkende factor om klanten overal dezelfde service te bieden. 

 

"Door digitale klantdata onderling te delen, zijn wij de klant beter van dienst (hogere kwaliteit orthopedische hulpmiddelen) en houden we tegelijk de (kost)prijs laag."

Jan-Willem van der Windt, CEO Livit

Selectie van een IT-partner

“Voor de selectie van een IT-partners spelen ‘zachtere waarden’ steeds vaker een grote rol. Dus niet alleen of de harde Service Level Agreement punten gehaald worden, maar ook de gebruikerstevredenheid (de eXperience Level Agreement, de XLA) en het meedenken van de IT-partner over innovatie.

Certificering (ISO27001, NEN7510) was ook cruciaal bij de keuze van onze IT-leverancier. Data security, toegankelijkheid en beveiliging stellen de hoogste eisen. De AVG laat geen ruimte voor onzorgvuldigheid. RAM-IT laat op dit terrein niets aan het toeval over.

Laag energieverbruik, groene stroom en luchtkoeling zijn belangrijke om een datacenter duurzaam te maken. Bij de verwachte groei van onze datastromen stijgt de vraag naar een energiezuinige IT-infrastructuur. Ook op dit terrein heeft RAM-IT als IT-partner een goed verhaal en draagt zij zo bij aan onze MVO-doelen en ons verhaal richtng onze klanten.”

Whitepaper Livit: 'IT anders inzetten voor een betere klantervaring in de zorg'

Lees de whitepaper

Meer weten?

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel directeur

06 -50 28 49 53
nvanpeer@ram-it.nl

m

ICT-diensten RAM bij deze case

m

Vergelijkbare cases

Driezorg (VVT), eCumulus werkplekbeheer

ProPersona (GGZ), hosting infrastructuur (fase 1)

De Wever (ouderenzorg), eCumulus werkplekbeheer