2019 was voor RAM een jaar vol ontwikkelingen en nieuwe kansen. En niet alleen onze eigen organisatie, ook de sector zorg en welzijn was volop in beweging. Directieleden Joachim Kaarsgaren en Dirk Fabels blikken terug op 2019, maar kijken bovenal vooruit naar het nieuwe jaar. Want ook dat biedt weer tal van interessante uitdagingen.

Wat waren in 2019 de belangrijkste marktontwikkelingen in de zorgsector?
Dirk Fabels: ‘We zien dat de shift naar de Public Cloud binnen de zorg nu écht wordt gemaakt. Veel organisaties zetten nu daadwerkelijk belangrijke stappen op het vlak van Ver-saasing. Ook zien we een groeiende behoefte aan interoperabiliteit, de wens om systemen en databronnen aan elkaar te koppelen.’
Joachim Kaarsgaren: ‘De transitie naar de Public Cloud is een verandering die organisaties niet moeten onderschatten. Voor de zorgprofessional betekent dit een grote impact op de manier van werken. Hoe pak je dit als organisatie aan en zorg je voor betrokken medewerkers en uiteindelijk voor een succesvol verandertraject? Bij RAM kunnen we gebruikers hierbij van A tot Z begeleiden.’

“De transitie naar de Public Cloud is een verandering die organisaties niet moeten onderschatten”

Wat waren bij RAM-IT de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar?
Joachim: ‘Na de overname van branchegenoot NetSourcing in 2018 was de verdere integratie van NetSourcing binnen RAM-IT natuurlijk een belangrijke agendapunt voor 2019. Alle medewerkers werken inmiddels vanuit onze vestiging in Papendorp. Ook zijn we het afgelopen jaar druk bezig geweest met het overzetten van NetSourcing-klanten naar Papendorp. Daarnaast ben ik er trots op dat we we voor veel nieuwe klanten de livegang hebben mogen begeleiden, waaronder BK2020, IJsselheem, Pro Persona en JGZ-ZHW.’

Dirk: ‘Een van onze belangrijkste leerpunten van het afgelopen jaar is de voorspelbaarheid van de projectenplanning. We weten inmiddels dat we dit kunnen verbeteren door meer projectbegeleiding vanuit RAM in de migratietrajecten van nieuwe klanten. Onze nieuwe BI-tooling helpt ons daarbij. Hierdoor zijn we in staat om ook met grote hoeveelheden data snel en gemakkelijk overzicht te realiseren.’

“Mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen”.

Welke nieuwe klanten hebben jullie het afgelopen jaar mogen verwelkomen?
Dirk: ‘Ook in 2019 hebben we weer een aantal mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen, uit alle gelederen van de zorg. Wij zijn bijvoorbeeld erg verheugd met de komst van SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen NL), Tergooi Ziekenhuis, Lelie Zorggroep, Stichting Saffier, Pro Senectute en Valkenhof.’

Hoe kijken jullie naar het nieuwe jaar?
Joachim: ‘We zijn positief over de toekomst. We hebben het geluk dat we in een markt zitten waarin enorm veel aan het veranderen is. Op allerlei vlakken is een transformatie gaande, en het geeft bijzonder veel voldoening dat wij bij RAM zorgorganisaties kunnen helpen om daar hun weg in te vinden en er ook de vruchten van te plukken. Op deze manier helpen we vanuit onze eigen expertise met onze mensen mee om de uitdagingen op te lossen waar de zorg in Nederland voor staat.’

“De behoefte aan interoperabiliteit dit jaar verder toenemen. Oftewel het kunnen koppelen van allerlei systemen, zodat informatie beter gedeeld kan worden”

Jullie leggen een sterke focus op de sector Zorg en Welzijn. Waar heeft deze branche vooral behoefte aan?
Dirk: ‘De sector bevindt zich middenin de transitie van traditionele ICT naar ICT die voor jou werkt, waar je wilt, wanneer je wilt en op de manier die je wilt. Zorg- en welzijnsorganisaties hebben met name behoefte aan een partner die hen meeneemt in dit hele proces en die hen van begin tot eind begeleidt bij de adoptie.’
Joachim: ‘Daarnaast zal de behoefte aan interoperabiliteit dit jaar verder toenemen. Oftewel het kunnen koppelen van allerlei systemen, zodat informatie beter gedeeld kan worden. Dit wordt door de ‘Cloud’ nog niet opgelost, en een partij als RAM kan daar als Cloud-integrator een belangrijke rol spelen.’

Wat worden dit jaar belangrijke ontwikkelingen in de ICT-outsourcingmarkt?
Joachim: ‘De stap naar de publieke Cloud is een belangrijke ontwikkeling. Voor de zorg in Nederland zijn dat vooral Microsoft365 en Google. Tegelijkertijd zien we dat ook de combinatie van private Cloud en publieke Cloud in opkomst is. Met zo’n hybride Cloud kan een organisatie de voordelen van beide Cloudvormen optimaal benutten. Voor gegevens die weinig beveiliging vereisen kan de openbare Cloud worden gebruikt, terwijl voor gevoelige, bedrijfskritische activiteiten de privé-Cloud kan worden ingezet. Een andere belangrijke ontwikkeling is de opkomst van kunstmatige intelligentie als ondersteunende technologie. Ook in de zorg wordt dit steeds meer toegepast.’

“De combinatie van private Cloud en publieke Cloud is in opkomst.”

Hoe gaan jullie op die ontwikkelingen inspelen?
Dirk: ‘RAM-IT is al bijna twintig jaar Microsoft-partner. Een aantal jaar geleden zijn we al actief aan de slag gegaan met de Cloud-mogelijkheden van Microsoft en ook zijn we Tier-1 Partner op het gebied van de Microsoft Cloud Services. Inmiddels hebben we al een behoorlijk aantal klanten die van deze diensten gebruik maken. Daarnaast zijn we begonnen om tevens een Google-partnership aan te gaan. Daarvoor worden diverse mensen opgeleid in G Suite en Google Cloud Platform, de Google-tegenhangers van 365 en Azure.’

“We zien dat de cure-markt een zelfde ontwikkeling aan het doormaken is als de care-markt vijf jaar geleden. Er zijn veel parallellen.”

Dit jaar gaan jullie je ook richten op de cure-markt. Wat is de reden hiervoor?
Joachim: ‘We zien dat de cure-markt een zelfde ontwikkeling aan het doormaken is als de care-markt vijf jaar geleden. Er zijn veel parallellen. Van een groot ICT-landschap met veel Legacy wil men naar een moderne ICT-omgeving, waarbij ook geprofiteerd kan worden van de mogelijkheden die de Cloud biedt. Daar hebben wij inmiddels heel veel ervaring mee, én we hebben ervaring met het werkveld. Naar onze verwachting zullen ziekenhuizen deze transformatie stap voor stap willen maken. Als RAM-IT hebben wij de juiste oplossingen in huis om hen daarin te ondersteunen.’

Wat zijn specifieke uitdagingen voor deze doelgroep?
Joachim: ‘In feite is de basis hetzelfde, alleen is alles groter, omvangrijker en complexer. En er zijn meer systemen met een hoog bedrijfskritisch karakter. Bovendien is het type eindgebruiker anders. We zullen ons dan ook specifiek gaan richten op de finesses die voor eindgebruikers in de cure van belang zijn, om ook hen een positieve ICT-ervaring te kunnen geven.’
Dirk: ‘In de ICT-markt zien we dat het vinden van geschikt personeel ook een uitdaging kan zijn. Gelukkig heeft RAM-IT door haar specifieke zorg-focus een interessant profiel, dat veel ICT’ers aanspreekt.’

Waarmee kunnen jullie ziekenhuizen vooral gaan helpen?
Dirk: ‘Wij kunnen hen helpen bij het zetten van de stappen naar de Cloud, in een tempo en op de onderdelen die passen bij het ziekenhuis. Zodat iedere organisatie zijn eigen tempo kan bepalen.’

Hoe gaan jullie dat aanpakken?
Joachim: ‘Zowel zelfstandig als met partners gaan we de komende tijd meer ziekenhuizen bezoeken. Ook nemen we onze huidige ervaringen bij ziekenhuizen, ZBC’s, BK2020, HAP’s et cetera daarin mee.’ Dirk: ‘Kortom, de zorg is volop in ontwikkeling en ook bij RAM-IT staan we niet stil. Wij zien 2020 dan ook vol vertrouwen tegemoet.’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van Peer:

Niels van Peer

Niels van Peer

Commercieel Directeur

nvpeer@ram-it.nl
030 – 2 390 390