ICT voor de Cure

De mens staat bij ons altijd centraal, van zorgbestuurder tot zorgverlener, van ICT’er tot patiënt. Hun behoeften zijn leidend. Wij steken onze kennis en energie graag in deze nieuwe wereld van ICT voor de zorg. Met hart en ziel.

Met hart en ziel

Als ICT niet uw core business is, hoeveel ICT kunt u dan uitbesteden? Bij RAM-IT is het geen kwestie van alles of niets, maar van alles op maat. Uw maat. U kunt klein beginnen en gedoseerd een groeipad volgen. Wij kunnen ook meteen uw hele ICT-omgeving overnemen. Wij helpen u graag om de beste keuze te maken.

Cloud-services voor de cure

De vragen die er leven in de cure over ICT-uitbesteden en de cloud lopen zeer uiteen. Het gaat over technologie, kosten, fasering, innovatie en adoptie. Bijvoorbeeld de ideale koppeling met het EPD en (medische) randappatuur. Artsen en zorgverleners spelen hierin een cruciale rol. Maar de antwoorden, de oplossingen zijn voor iedereen anders. En dat kan het lastig maken om de volgende stap te zetten.

Waar u zeker van kunt zijn is dat wij over al deze onderwerpen de kennis in huis hebben om een duidelijk antwoord te formuleren. Dat we standpunten innemen en de keuzes voor onze klanten uitgebreid onderbouwen. Dat we open en eerlijk adviseren over wat voor u en uw gebruikers werkt en niet werkt. Ook al verandert de technologie continu, we groeien mee, we innoveren zelf net zo hard. Samen stippelen we de route uit naar de voor u ideale cloud-services.

U de regie, wij de diensten
In onze visie houdt u hierbij regie en nemen wij de uitvoering in handen of gaan we nog een stap verder en voeren wij de regie voor u. We hebben het overzicht over de keten van informatievoorziening, we kennen de ontwikkelingen in de ICT-markt én zorgmarkt en signaleren wat er speelt en nodig is. Het is onze verantwoordelijkheid daarop in te spelen met bijpassende technologieën, diensten en proactieve adviezen. Niet los van elkaar, maar als één geheel.

Met andere woorden: u hoeft uw ICT niet in eigen beheer te hebben om te kunnen sturen. We noemen dat ICT uitbesteden nieuwe stijl. Wij leveren uiteenlopende cloud-services aan zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), academische en algemene ziekenhuizen, categorale instellingen, eerstelijnszorg en ambulancediensten (RAV). Daarnaast werken wij nauw samen met voor de cure belangrijke SaaS-leveranciers en online platforms.

Unieke samenwerking Borstkankeronderzoek

Onze adviseurs vertellen u graag meer over onze cloud-services

Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl

Marcel van der Vaart

Marcel van der Vaart

Relatie Manager

06 - 5164 0207
mvdvaart@ram-it.nl

Ook een langdurige samenwerking begint met een eerste afspraak

Vrijblijvend afspraak maken!

Onze Cloud-diensten voor de Cure

Cloud PaaS

Platform as a Service. Ideale cloud-platform voor mission critical werkplekken en applicaties. Diensten o.a.: PACS-cloud, EPD-as-a-Service, eHealth, SaaS.

Cloud IaaS

Onze cloud hostingdiensten en eigen datacenter bieden u alle services en capaciteit die u nodig heeft. Private, Public (AWS, Azure, Google) en hybrid cloud. Diensten o.a.: Infrastructure, Storage-as-a-Service en Disaster Recovery as a Service.

Cloud QSaaS

QuickScan as a service. Voor een gedegen voorbereiding in het adoptieproces en een perfecte integratie met de eindgebruiker.

eCumulus werkplek

De meest complete werkplekoplossing, inclusief geïntegreerde applicaties, hosting, beheer, beveiliging en back-up. Schaalbaar, applicatie-onafhankelijk en toekomstvast.

ICT uitbesteden voor applicatieontwikkelaar

Cloud-services voor eindgebruikers

We zitten niet alleen in een overgang van on-premise naar cloud, maar ook naar een As-a-service-Economie. On-premise is arbeids-, kapitaal- én kennisintensief. De complexiteit groeit net zo hard als het aantal innovaties en de schaarste aan deskundig ICT-personeel. Afwachten is feitelijk geen optie.

Om bij te blijven, mee te bewegen is de transitie naar een private, public of hybrid cloud-omgeving de juiste stap. U schaalt makkelijker op en voldoet aan de hogere eisen aan performance. U bent klaar voor strengere wet- en regelgeving inzake privacy en veiligheid. U schept ruimte voor innovaties.

Daarbij houdt u zelf de regie of geeft u ons de regie in handen. Als full service cloud partner hebben wij alles in huis om u te adviseren en alle benodigde cloud-services te leveren. De vraag is alleen nog: hoe ver wilt u gaan? Ook daarvoor geldt bij ons: u heeft de keuze. ICT uitbesteden is geen kwestie van alles of niets, maar van alles op maat.

Heeft u interesse in cloud-services? Laat ons uw wensen weten en wij presenteren u een verhaal voor úw organisatie.

Mission critical

In de cure is de beschikbaarheid van mission critical werkplekken en applicaties cruciaal. Wij hebben ervaring met alle belangrijke bedrijfskritische applicaties en ons productportfolio hierop ingericht. In onze applicatiebibliotheek beheren wij 100+ applicaties. Onze datacentersystemen zijn uiteraard redundant uitgevoerd.

EPD (o.a. HiX, TimeFF) en andere (zorg)applicaties

Bij RAM-IT heb je één desktop die toegang geeft tot alle applicaties. Voor de toegang tot EPD’s, zoals HiX en TimeFF, wil je dan niet apart hoeven inloggen op een andere Citrix-omgeving. Via ‘published application’ stellen wij ook deze applicaties beschikbaar op de desktop en heb je direct toegang. 

 

Randapparatuur en koppelingen

Veel bedrijfskritische applicaties hebben een koppeling nodig met (medische) randapparatuur op locatie. Door onze jarenlange ervaring vanuit RAM Mobile Data kunnen wij vaste en draadloze netwerkverbindingen tussen applicaties op de cloud-werkplek en lokale apparatuur garanderen. Zo kunt u direct en veilig een medische foto toevoegen aan een EPD.

Telemonitoring en data-uitwisseling

Telemonitoring is een vorm van e-health waarbij patiënten op afstand zelf metingen uitvoeren. Het gebruik van telemonitoring groeit de laatste jaren heel hard. Betrouwbare verbindingen zijn een voorwaarde voor veilige datauitwisselingen. Met onze netwerk- en datacentertechnologie (o.a. encryptie) leveren wij al jaren ICT-diensten voor borstkankeronderzoek waarbij wij jaarlijks een miljoen beelden veilig opslaan en delen met diverse medische organisaties en specialisten.

SPOC. Single Point of Contact

Naast onze ICT-services bieden we ook uitgebreide personele services voor onze klanten. Zo vervullen wij vaak de rol van SPOC, Single Point of Contact.

Namens onze klant onderhouden wij dan contacten met hun overige ICT-leveranciers. Onze kennis en overzicht van bijvoorbeeld de vele applicaties in de zorg zijn groot. We hosten zelf al meer dan 300 applicaties. We zien dan meteen wanneer er sprake is van overlap, dubbele of zelfs overbodige applicaties en kunnen meteen actie ondernemen.

Ook voor diensten van derden
Voor specifieke diensten zoals telefonie en domotica schakelen wij zelf een vaste, door ons geselecteerde leverancier in. Die vervult dan de rol van onderaannemer die onder ons toezicht diensten levert. Maar het kan ook zijn dat onze klant al een leverancier voor telefonie heeft. In dat geval kunnen wij als SPOC de rol op ons nemen als aanspreekpunt namens de klant. Op deze manier nemen wij voor de klant alle zorgen weg over ICT-technologie en ICT-diensten. De klant houdt de eindregie, maar wij regelen de uitvoering.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dat de arbeidsmarkt voor ICT-medewerkers onder druk staat, is duidelijk. Door goed werkgeverschap en onze innovatieve instelling slagen wij erin de juiste mensen aan te trekken die ook voor u aan de slag kunnen. En als wij daarmee uw ICT, uw cloud-werkplekken, naar een hoger niveau kunnen brengen, maakt dat uw organisatie ook aantrekkelijker als werkgever, voor zorgprofessionals en voor ICT’ers.

ICT uitbesteden voor applicatieontwikkelaar

Applicatiebeheer en hosting

Wanneer u zelf applicaties en online diensten host die ‘mission critical’ zijn voor uw organisatie, nemen de risico’s voor u toe. De complexiteit en diversiteit van cloud-platforms groeit. U moet innoveren, meegaan, om aan de eisen en verwachtingen van uw gebruikers te kunnen voldoen. Ook schaalgrootte en internationalisering spelen een rol.

Door te kiezen voor onze cloud-Paas en cloud-IaaS diensten verzekert u zich van een stabiele IT-infrastructuur, schaalbaarheid en innovaties. Wij signaleren en adviseren u bovendien proactief over de ontwikkeling in de ICT- en de zorgmarkt. Wanneer de cloud onmisbaar voor uw organisatie is, zorgen wij ervoor dat uw gebruikers er probleemloos in  kunnen werken. U kunt bij ons terecht wanneer u de eerste stap zet of verder wil professionaliseren.

Beheer van mission critical applicaties uitbesteden?

Veel ICT-beheerders nemen alleen een infrastructuur af via IaaS-model. Het beheer doen ze dan zelf waarvoor ze apart mensen in dienst nemen of het ‘erbij’ doen. We zien hier een kentering: naast IaaS besteden zij ook het dagelijkse beheer uit, van monitoring tot en met ingrijpen bij storingen. Voor deze ‘managed services‘ kunt u prima bij ons terecht.

Public cloud: Microsoft (Azure), Google (G Suite)

Vanuit onze private cloud, ons eigen datacenter in Utrecht, koppelen we eenvoudig met public clouds van o.a. Azure en Google.

Zo bent u flexibel en kunt u gefaseerd overstappen. Een belangrijk voordeel van de public cloud is dat u direct over een uitgebreide suite aan tools beschikt. Wat wij voor u kunnen doen is uw public cloud efficiënt inrichten en kijken welke diensten voor u relevant zijn. Denk bijvoorbeeld aan een applicatie die regelmatig te maken heeft met piekbelastingen. Dan is het interessant om onderscheid te maken tussen de pieken en de rustige periodes en zo de kosten te drukken.

Innovatie

Als hardgroeiende Premium Cloud Service Partner is innovatie voor ons van levensbelang. Dat betekent dat we zowel de innovaties in de zorg- en ICT-markt volgen als onze eigen diensten hiermee continu uitbreiden. U ziet dit terug in zaken als container-technologie (Dockers, ), storage en snelheid.

Daarnaast stellen wij innovaties beschikbaar die voortkomen uit co-creatie met klanten. In ons gevarieerde klantenbestand in de zorg zien wij veel nieuwe ideeën ontstaan. Die pakken wij samen op en breiden er onze dienstverlening mee uit voor alle klanten.

 

Advies

Vanuit onze rol en ervaring met weten we heel goed wat belangrijk is om mee te nemen in een offerteaanvraag of aanbesteding. We gaan niet op de stoel van de adviseur zitten, maar we voeren wel graag een gesprek met u over waar het heen gaat en wat voor u essentiële keuzes zijn.

Security

Veiligheid staat centraal binnen onze organisatie, als één van de drie kernwaarden vanuit onze missie en visie. Binnen onze organisatie werken Security Officers werkzaam die zich fulltime met beveiliging bezighouden. De beveiligingsstrategie vormt de basis van ons dagelijks beleid. Security by Design (beveiliging in het ontwerp al meenemen) is ons vertrekpunt: bij infrastructurele keuzes gaan we standaard uit van de interne securityrichtlijnen. Toegang tot resources staat standaard dicht, tenzij deze open moet staan, en dan alleen onder strenge condities.

Certificaten en normeringen
Wij zijn al jaren ISO/IEC 27001, NEN 7510, ISO 9001 gecertificeerd en worden jaarlijks door diverse externe, onafhankelijke partijen getoetst. Daarnaast bezitten wij het SOC 2 type II rapport (concretisering van ISAE 3402). De beveiligingsstrategie van RAM Infotechnology is dan ook uitstekend geregeld. Niet voor niets verzorgen wij de hosting van inmiddels meer dan 17 miljoen patiëntendossiers in Nederland. Wij passen alle relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving toe en treffen zoveel mogelijk maatregelen om data veilig te stellen. Hiertoe behoren zowel fysieke als digitale beperkingen, waardoor data maximaal beschermd is tegen oneigenlijk gebruik en onheil van buitenaf.

Informatiebeveiliging bij RAM-IT
De informatiebeveiliging van RAM wordt zo ingericht dat in elk geval de volgende aspecten gewaarborgd zijn:

  • Beschikbaarheid: informatie en systemen zijn beschikbaar wanneer ze nodig zijn
  • Integriteit: de informatieverwerking is volledig, juist en tijdig
  • Vertrouwelijkheid: informatie en systemen zijn alleen toegankelijk voor hen die daartoe geautoriseerd zijn
  • Controleerbaarheid: beveiligingsmaatregelen en –middelen kunnen op hun werking gecontroleerd worden

 

Onze klanten in de Cure

Equipe-RAM-Infotechnology-Care-partner-hosting-zorg
Johan Mulder

Johan Mulder

Manager Sales New Business

+31 (0)6 25 321 277
jmulder@ram-it.nl

Zien is geloven

We kunnen pagina’s vol schrijven over de cure en ICT. Maar is het niet beter als we het u laten zien? Een open, vrijblijvend gesprek over de stand van zaken, uw vragen, onze visie en ter toelichting enkele voorbeelden van de diensten die we al aan uw sectorgenoten leveren.

Vraag uw persoonlijke 'Cloud voor de Cure' demo aan

7 + 13 =

Onze ICT-partners en brancheorganisaties in de zorg

SECTRA RAM Infotechnology partner hosting
Huawei-ram-hosting-partner-voor-de-zorg
ConoScenza-RAM-Infotechnology-Partner-logocswit
fortinet-ram-infotechnology-cure-hosting
vmbi-ram-infotechnology-cure-partner

RAM-Infotechnology-is-iso27001-iso9001-soc2-nictiz-nen7510-vzvz-gzn